01
Юни`18
Прием
учебна 2018/2019 год.
   

ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ПГТ ПРОФ.ДР "АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС В СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:


Специалности
    Организация на обслужването в хотелиерството
    Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение
    Кетъринг
    Организация на туризма и свободното време
    Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
    Производство на кулинарни изделия и напитки

          След успешно завършен XII клас, положен държавен зрелостен изпит и държавни изпити по теория и практика на специалността всички ученици придобиват средно образование и трета и степен на професионална квалификация. Завършилите по професия Готвач придобиват втора степен на професионална квалификация.
15
Сеп`16
Валидиране
на професионални знания, умения и компетентности
    

Какво е валидиране?

         Валидирането е процес, при който лица, които притежават знания и умения по дадена професия или част от нея, но нямат документ, който да докаже това, могат да получат такъв документ чрез валидиране.


Какви са възможните ползи за лицата?

    Запазвате работата си и вече притежавате нужния документ.
    Започвате работа или Ви преназначават, защото притежавате документа, който показва, че имате знания и умения по дадената професия.


Необходими условия, за да се включите в процедура по валидиране
    Възраст над 16 г. и завършено основно образование.
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg