Кампания „Екошампион“

         Скъпи ученици,
Относно кампанията „Екошампион“ за популяризиране на разделното събиране и рециклиране, остава още малко време до 30 ноември и ако нямате жълт чувал, можете да използвате и обикновен домакински чувал от 60 л., в който в дома си да събирате смачкани пластмасови бутилки и кенчета. Ако съберете повече от 1 чувал, също го донесете в училище! Това ще се добави към резултата ни. Колкото повече събере нашето училище, толкова по-добри шансове имаме в класацията.
     В края на месец ноември ще бъде определена дата и място къде да донесете и оставите в двора на училището събраните чували. Допълнително ще уточним в какъв времеви период и къде в двора на училището ще се случи това.
     Няма да има струпвания - само предавате чувала и веднага си тръгвате.
     Благодарим ви, че събирате разделно и помагате на природата и на любимото ни училище да бъдат още по-чисти и по-приятни за всички нас.

Международен ден за възпоменание на жертвите при ПТП

уч. год.
2020/21

Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“

        
Организатор:
Фондация „Устойчиво развитие за България“
и Организационен комитет с участието на:
Синдиката на българските учители, Съюза на българските писатели, Съюза на българските журналисти, Националния дворец на децата, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Координационен съвет на руските съотечественици в България, Представителството на Россътрудничество в България, Союз друзей Болгарии – Москва под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката
Тема: „Чрез истина и доверие - към приятелство, солидарност и мир!“
Наградени ученици

уч. год.
2020/21

В ПГТ се обучават за първа помощ от доброволци на БМЧК

         Обучение по първа долекаска помощ започна в Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас. Обучението се реализира от доброволци на Български младежки червен кръст (БМЧК) на принципа "връстници обучават връстници". На 14-ти октомври организацията навършва цели 100-години!          Доброволците от БМЧК Давид Бинев и Мария Борисова от XI "е" клас на ППМГ обучиха ученици от X "в" и IX "г"
клас на гимназията по туризъм, относно оказване на първа помощ при безсъзнание, силно кръвотечение, задушаване, задавяне, счупване, слънчев удар и топлинен удар. За обучението доброволците презентираха, ползваха макети и показваха адекватните действия за първа помощ нагледно на учениците. Гимназистите имаха възможност да задават въпроси и да направят превръзка.
         Обучението премина при засилен интерес. Учениците аплодираха своите връстници и споделиха, че информацията е полезна и поднесена по подходящ начин.
         Предстоят обучения по график в още 23 паралелки на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас от БМЧК.

"Походът на книгите" - "Част от мен"

         На 30 септември в конферентната зала на ресторант "Младост" преподавателите по български език и литература в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" г-н Нейко Решовски и г-н Бисер Минчев представиха пред ученици от осмите класове стихосбирката на младата поетеса Лекси А. "Част от мен". Представянето е част от инициативата "Походът на книгите", която се провежда за десети път от Асоциация "Българска книга" съвместно с МОН.
         Лекси е възпитаничка на ПГТ, а сбирката "Част от мен" е първата ѝ книга. Срещата премина при голям интерес. Присъстваха и ученици от по-горните класове, които имат желание да се посветят на литературата и правят първите си стъпки в словесното творчество. Бяха споделени интересни мисли за творческия процес и неговото осъществяване, за трудностите по пътя на един творец и преодоляването им. Младите почитатели на поетичното изкуство бяха впечатлени от красивите стихове, създадени от поетесата.

16-22 септември - Дни на безопасността на пътя

Турнир по стрийтбол 3*3 Cup 2021г.

         На 18.09.2021г.в гр. Стара Загора се проведе турнир по стрийтбол 3*3 Cup 2021г.
         Отбот "Вихър" в категория 15 годишни грабна купа и медал за второ място. Да пожелаем нови успехи на капитана Деян Деянов Тачев от 8ж клас.

     

уч. год.
2020/21

Национална програма "Отново заедно"

        Професионална гимназия по туризъм активно се включи в реализиране на програмата "Отново заедно" по проект на МОН. Програмата има за цел да създаде условия за дейности и комуникации на ученици и учители извън училището и семейството за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение.

     

         На 16 август 51 ученици, под ръководството на своите учители, отпътуваха на ваканционен лагер в к.к "Боровец".
         Учениците подходиха с емоционална позитивна отговорност към предоставената им възможност, подчертавайки желанието си наесен да са ОТНОВО ЗАЕДНО в класната стая.


     
     

Учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ повишават своята компетентност за успешно интегриране на дигиталните технологии в класната стая
        В периода от 12.07. до 14.07.2021 г. 33-ма педагогически специалисти от ПГТ ”Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас участваха в обучение на тема „Използване и създаване на електронни ресурси и учебници с отворен код“ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
         Педагогическите специалисти бяха разпределени в 2 групи с лектори Валери Тодоров и Елица Бакалова. Обучението бе проведено от „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в два етапа - 24 присъствени академични часа в хотел „Болярски”, гр. Велико Търново и 24 академични часа в дистанционна форма на обучение.
         Основните цели на обучението бяха получаването на практически умения за създаване на учебно съдържание с отворен код и усъвършенстване на уменията за работа с електронни учебни системи и специфичен софтуер.
         Участниците в обучението придобиха и надградиха теоретични и практически знания, умения и компетентности за работа с дигитални класни стаи; запознаха се с възможностите за създаване и генериране на уроци и игри от различни образователни нива, самопроверяващи се тестове, „живи“ работни листове; придобиха основни умения при работа с инфографики и дизайн на учебни брошури и презентации.
         В свободното от учебни занятия време участниците в обучението имаха възможност да разгледат историческите забележителности на старопрестолния град, както и да се потопят в спокойствието и приятните звуци на падащите води на Хотнишкия водопад, недалеч от Велико Търново.
  

Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици
         Учениците от випуска на деветите класове в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас, взеха участие в спринт-щафета послучай отбелязването на 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата с наркотици. Мероприятието бе организирано съвместно с Общински съвет по наркотични вещества – Бургас и се проведе в двора на гимназията под мотото: „Помисли преди да опиташ!“ Общо седем отбора се състезаваха един срещу друг, колкото са и деветите класове в гимназията. Освен щафетата, учениците работиха в екип, като всеки от класовете състави креативно мото, апелиращо против употребата на наркотици.
         Класирането бе в две категории – за бързина и за креативност, както следва:
         В категория „Бързина“: I място – IX Ж клас; II място – IX Д клас; III място – IX Б клас.
         В категория „Креативност“: I място – IX А клас; II място беше отсъдено на два класа – IX Г и на IX Е и III място – IX B клас. Учениците останаха доволни и пожелаха още такива инициативи.
         Всички класове получиха подаръци от Общински съвет по наркотични вещества под формата на игри, стимулиращи двигателна активност и сплотяването на класа като екип! От ръководството на ПГТ бяха връчени още грамоти и почерпка за децата.

     
уч. год.
2020/21

Повод за гордост
         Ученичката от X А клас Габриела Трошанова е спечелила Iво място на X Международен фолклорен фестивал ,, Атлиманска огърлица" 2021 град Китен.За изпълнението на Песните: „Запалила се кулата“ и „Стоян мама думаше“, тя е наградена с Диплом – „Лауреат Първа степен“ и медал за опазване на традиционната култура и високи художествено-творчески постижения.
         Пожелаваме ѝ да е все така борбена и да постига все по-големи висоти в народното пеене.

31 май – Световен ден без тютюнопушене
         В Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, се проведе информационна кампания за отбелязване на Световния ден без тютюнопушене. Целта е да се акцентира на рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн сред подрастващите.
         Учениците имаха и възможност чрез творчески проекти – рисунки и плакати, да въздействат превантивно относно тютюнопушенето на своите съученици.
         Публикуваните послания са на Виктория Кавлакова от X В клас и Никол Димова от XI Б клас, а Мартина Базлянкова и Фатме Иб от IX Б клас екипно изработиха плакат по темата.

     

"Литературна разходка или когато НВО по български език "чука" на вратата! Успех, десетокласници!"

ГОДИШНИ НАГРАДИ SMARTOURISM.BG'2020

  
уч. год.
2020/21


уч. год.
2020/21

Почетна грамота за изключителни заслуги

         С настъпващия празник 24 май Кметът на Община Бургас г-н Димитър Николов, удостои ПГТ "Проф. д-р Асен Златарав" и връчи почетна грамота за изключителни заслуги и постигнати високи резултати от дейност по международни и национални образователни проекти и програми. Г-н Николов изказа благодарност към педагозите за приноса и грижата към учениците с пожелание за още много бъдещи успехи и постижения.

     

Пленер по Изобразително изкуство „Европа на белия лист“

         По случай Денят на Европа- 9 май., училището ни се включи в инициативата Пленер по Изобразително изкуство „Европа на белия лист“. Мероприятието се проведе на 7. май. 2021г. в КЦ „Морско казино“- зала „Петя Дубарова“ Бургас. Посветено е на Седмицата на Европа и се организира от Община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие- Бургас.
          Ученичките: Мария- Магдалена Атанасова 8ж, Деря Якуб 8ж и Пролетина Вълкова 8д, представиха гимназията достойно и заслужено получиха грамоти. Ентусиазмът, с който рисуваха, старанието и вълнението са доказателство, че Изкуството е живо!

     

Изложба посветена на „Възкресение Христово“

         Гимназията по Туризъм Бургас отбеляза Християнският празник с една по-специална изложба, посветена на Възкресение Христово.
          Картините са дело на ученици от 8 и 9 класове в часовете по Изобразително изкуство с Г-жа Еожени Иванова. Изложбата бе разположена във фоайето на гимназията, след което бе изпратена за участие в конкурс „Възкресение Христово“ в София . Вълнение, страдание и сила- това са емоциите и чувствата на децата , съпреживяващи Възкресението!

142 години от приемането на Търновската конституция

         На 10.II.1879г. в старата българска столица Търново, се свиква Учредителното събрание, в което участват 229 депутати. Те са на възраст между 30 и 40 години и са най-изтъкнатите представители на българската нация - лекари, учители, юристи, журналисти.След няколко месеца на активна работа, много спорове, обсъждания  и дискусии, целта на събранието е постигната.
           Денят е 16.IV.1879г., паметен за Княжеството, но и за българската история, защото тогава е приета Търновската конституция. Основаваща се на принципа за разделението на властите и всеобщото избирателно право, тя е сред най-демократичните за времето си в Европа. Чрез нея, след векове на забрава и страдание, се възражда като феникс от пепелта - Третата българска държава - Княжество България."

Световен ден на рециклирането

         За поредна година, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се включи активно с различни дейности за отбелязване на Световния ден на рециклирането. Инициативата е част от проекта „Партньорство за красива и чиста България.“
         На 18 март в условията на обучение от разстояние в електронна среда в часа на класа учениците от 8 „В“, 8 „Д“, 9 „А“, 10 „Г“ и 10 „Е“ клас с класните си ръководители: г-жа Анна Тодорова; г-жа Мария Тонева; г-жа Мадлена Георгиева; г-жа Петя Динева и г-жа Ива Миткова-Ангелова разгледаха темата за последиците от замърсяването на околната среда и възможността за намаляването на отпадъците. Бяха представени филми по темата, които предизвикаха интересни дискусии. Учениците показаха знания за разделното събиране на отпадъци и активна гражданска позиция, като обсъждаха какво може да направи всеки един от нас, за да имаме по-чиста и още по-красива природа. В инициативата се включиха и учениците със специални образователни потребности, като с всеки от тях се проведе индивидуално занятие по темата от ресурсния учител г-жа Марийка Рашева.
        По време на присъствено обучение, г-жа Петя Динева проведе мероприятие по темата на немски език в 9 „Г“ клас. Учениците работиха в групи и се включиха с интерес и желание, като сътвориха портмоне-несесер, ушит от стари джинси, куклен театър с картинки от използвани опаковки и календар от отпадъци.
        В ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ бяха организирани и онлайн работилници за предотвратяването на отпадъци и вдъхването им на втори живот. Класните ръководители поставиха задача на желаещите ученици да претворят отпадъци от домакинството в нещо креативно и полезно. Г-жа Ива Миткова-Ангелова и г-жа Анна Тодорова показаха свои изработени творби за пример на учениците. Изработените от учениците и учителите материали можете да видите в презентацията
        Убедени сме, че тази инициативата е форма на социална активност, която помага с малки стъпки всеки ден да съхраним природни ресурси и да живеем в по-чиста и красива България!

Ден на спасяването на българските евреи от Холокост

         По повод 10.03- Денят на спасяването на българските евреи от Холокост бе организирано възпоменание в Бургас. В церемонията взеха участие учениците от 9б и 9г клас на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас.Заедно с видни местни общественици и известни лица учениците отдадоха почит пред паметта на загиналите 11 343 евреи, като положиха цветя на паметника на благодарността.

     

Световен ден против тормоза в училище

         По традиция на 24.02.2021 г. в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас за пореден път се проведоха редица мероприятия за отбелязване на Световния ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка.“ Инициативите и организацията са реализирани от Ученическия съвет в гимназията, с участието на всички ученици.
         Денят на розовата фланелка се отбелязва всяка последна сряда на месец февруари, като за първи път е проведен в Канада през 2007 година, организиран от двама ученици. Те се обличат в розово, за да заявят своята позиция на неприемане на тормоза в училище.
         Нашите ученици заявиха твърдо и категорично позицията си против тормоза, като украсиха гимназията с розови постери, плакати, рисунки и розови балони – символ на взаимната подкрепа между всички нас. В подготвените плакати учениците призоваха: „Не наранявай!“; „Не затваряй очи!“; „Сигнализирай!“ Изработиха и поставиха надпис от розови букви „Не на насилието!“, разположен във фоайето на гимназията. Призоваха да бъдем търпеливи през цялата година, като украсиха вратите на класните стаи с изрязани розови фланелки. Изработиха и презентации по темата, които се представят във фоайето на гимназията. Учениците призоваха още към взаимно уважение и разбирателство през цялата година.

     

уч. год.
2020/21

Дейността на Хафисе Мехмедали, ученичка от XI В клас


         В ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, до директора инж. Фотинка Въргова постъпи благодарствено писмо от СНЦ Артцентър за култура изкуство и образование „Компас“ – гр. Бургас. Сдружението изказва благодарност на ученичката Хафисе Хасан Мехмедали от XI В клас за всеотдайния ѝ доброволчески труд при организацията и реализацията на Международния конкурс за млади дарования “Талант – ON”. Като главен координатор на участниците Хафисе е показала постоянство, организираност, креативност и комуникативност и е спомогнала за доброто протичане на конкурса.
         Тези свои качества Хафисе Мехмедали показва ежедневно в ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, като активно участва в училищния живот и реализира социално значими мероприятия в полза на учениците и гимназията. Тя е председател на ученическия съвет през учебната година и член в Училищния координационен съвет.
         Хафисе е достоен пример за съучениците си!
         Поздравления, Хафисе!

148 години от обесването на Васил Левски

         На 19.02.2021г, учениците от IX и X клас участваха във факелното шествие по случай 148 години от обесването на Васил Левски. Под ръководството на своя учител по История и цивилизации, г-жа Таня Караверлерска, те поднесоха цветя на паметника на Апостола. Със своето спонтанно изпълнение на стих посветен на Дякона, ученичката Виктория Панайотова от Xг клас грабна сърцата на множеството граждани.
         Колко нужен си ни, Дяконе!
         "Времето е в нас, и ние сме във времето,..."

   

ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“ посрещна своите бъдещи партньори от гр. Бове - Франция

         В седмицата от 15 до 19 февруари френска делегация от град Бове, съставена от образователни експерти, учители и директори, придружена от г-жа Ива Дикова – аташе към френското посолство посетиха град Бургас, с цел предварителни дейности за кандидатстване по програма Erasmus+.
         Темата на бъдещия проект е свързана с мобилност на учители за обмен на добри практики, свързани с превенцията на отпадане от училище. РУО Бургас, като бъдещ партньор по проекта запозна гостите от Франция с училищата, в които се изучава френски език.
         Едно от тези училища е и ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“. Ръководството на гимназията посрещна с топли думи за „Добре дошли!“ гостите в кабинета по сервиране, където колегата Марияна Костадинова презентира на френски училището. При посещението присъстваха старши експерти от РУО-Бургас и директори на училища.
     
         През целия ден учениците под ръководството на Анна Тодорова и Ивайло Минчев демонстрираха сервитьорски умения пред гостите, като сервираха за дегустация различни кулинарни творения на свои съученици. Ганка Ангелова и нейните възпитаници демонстрираха пред делегацията съвременни кулинарни изкуства и отражението им върху българската национална кухня. Във втора фурна единадесети клас приготвиха ръжено-пшенични питки със сирена и семана, под ръководството на Петя Желязкова и Иван Димов. Гостите дълго време ще помнят уникалния аромат на прясно изпечените питки.
         Пленени от мотивацията за работа на нашите възпитаници и техните професионални умения, гостите от Франция изказаха задоволство от видяното и желание за бъдещо партньорство с гимназията.
     

148 години от обесването на Васил Левски

         На 19.02.2021г, учениците от IX и X клас участваха във факелното шествие по случай 148 години от обесването на Васил Левски. Под ръководството на своя учител по История и цивилизации, г-жа Таня Караверлерска, те поднесоха цветя на паметника на Апостола. Със своето спонтанно изпълнение на стих посветен на Дякона, ученичката Виктория Панайотова от Xг клас грабна сърцата на множеството граждани.
         Колко нужен си ни, Дяконе!
         "Времето е в нас, и ние сме във времето,..."

   

уч. год.
2020/21
62 години ПГТ
19-22 февруари 2021г.
   


62 години ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров”-Бургас

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО ОТ ИНЖ. ФОТИНКА ВЪРГОВА-ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

            Уважаеми колеги, ученици, родители, съграждани и приятели на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас,
           За мен е чест и привилегия да Ви поздравя по случай Патронния празник на нашето училище - храм на знанието, културата и духовността!
            ПГТ е институция, в която няколко поколения са получили добро образование и възпитание, открили са пътя към своето призвание в живота. Зад нас стои 62-годишна достойна история: натрупани знания, житейски и професионален опит, утвърдени традиции, но едновременно с това и непрестанни иновации...

прочeти още ...

            Ръководството на Професионална гимназия по туризъм кани всички свои бивши и настоящи колеги, ученици , родители и съмишленици да споделят виртуалната празнична програма на училището.
Празнична програма по случай патронния празник на ПГТ - Бургас

към страницата за празника

Информационна среща по кариерно ориентиране

         На 17.02.2021 г. се проведе информационна среща по кариерно ориентиране с учениците от XII –те класове на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас. Кампанията се реализира съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие – Бургас. Събитието се проведе в конферентната зала на Учебно производствен комплекс „Младост“ към ПГТ и премина при засилен интерес. На срещата преподаватели от Университет „Проф. д-р А. Златаров“ информираха учениците за приема и условията за кандидатстване. Учениците имаха възможност да задават въпроси на преподавателите и получиха множество информационни материали.
         Предстоят информационни срещи на учениците от XII – те класове и с преподаватели на Университета по хранителни технологии гр. Пловдив. Университетът организира Ден на отворените врати в оn-line среда. Целта на информационните срещи е да се подпомогнат зрелостниците да вземат най-правилното решение за своето образование и бъдеща реализация.


   

Посланици на Любовта

         Във връзка с 14 февруари – Денят на Влюбените, Община Бургас организира инициативата „Посланици на Любовта“, в която бъдещи или настоящи поети на възраст от 15 до 19 години могат да представят своето творчество чрез кратко видео.
         Нашето училище е представено от Мария Веселинова Иванова от 12-а клас, която чете две свои стихотворения, посветени на Любовта! Надяваме се и други млади творци да последват нейния пример.

Поздравителен адрес

         Уважаема г-жо Въргова,
позволете ми от името на Обществения съвет към ПТГ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас и лично от свое имеда Ви поздравя с доброто представяне на конкурса и по повод встъпването Ви в длъжност като директор ....

прочети

Коледна инициатива на училището по туризъм в Бургас-ТОХ под надслов „Коледни картички за бургаските медици“         Идеята за Коледната инициатива е на ученици от ПГТ „Проф. Д-р АсенЗлатаров“ Бургас, участващи в клуб по интереси „Музика и Арт“ с ръководител г-жа Еожени Иванова.
         18 ученици сътвориха около 40 коледни картички, с послания и пожелания към бургаските медици.Те се връчиха на 21.12.2020г. на ръководството на УМБАЛ гр. Бургас от представители на гимназията с благодарност към всички хора в бели престилки.
Направени от сърце, децата по свой начин изказват вярата си, че тези дни на изпитания ще свършат и даряват надежда на всички, които се грижат за нас на първа линия. Пожелаваме им да са здрави, да имат сили и да продължават да бранят Човешкия живот.

С благодарност към теб, дарителю!

         През м. ноември 2020 год. в библиотеката на ПГТ „Проф. д- р Асен Златаров“ гр. Бургас постъпиха чрез дарение девет (9) тома книги и няколко копия на статии, касаещи живота и делото на големия българин.
         Дарителят- доц. д-р Свобода Бенева е известен български учен- химик, допринесъл много за развитието на тази наука, както и автор на над сто и двадесет публикации – книги, статии, учебници.
         Много години доц. д- р Свобода Бенева е посветила на това да обучава младите учители по химия, предавайки им своите знания и опит.
        Благороден жест към нас, работещите в гимназията по туризъм в Бургас, е нейната добра воля да ни подари материалите за патрона на училището.
         От името на ръководството на ПГТ „Проф. д- р Асен Златаров“ изказваме своята благодарност към доц. д- р Бенева, пожелавайки й здраве и ползотворно и спокойно дълголетие.

Деня за възпоменание на жертвите на пътя

Поздравителен адрес по случай 1 ноември - Ден на народните будители

        По случай 1 ноември - Ден на народните будители, ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" получи следните поздравителни адреси:

Национален поетичен конкурс "Академин Николай Лилиев" - 2020

Откриване на учебната 2020/2021 година

        По случай откриването на новата учебна 2020/2021 година, ПГТ "Проф. д-р А. Златаров" получи следните поздравителни адреси:

Учителите на Професионална гимназия по туризъм повишават своите компетентности за работа с електронни ресурси

   В периода от 3. до 5. Септември 2020г. екип от педагогически специалисти от ПГТ”Проф. д-р Асен Златаров”- гр.Бургас, взе участие в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
    Мероприятието бе организирано от „ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД в два етапа - 16 присъствени академични часа в СПА хотел „Орфей”, гр. Девин с лектор Борис Михайлов и 16 академични часа - дистанционна форма на обучение.
    Основна обучителна цел бе усвояването на основни знания и компетентности за работа с електронни ресурси с цел подобряване качеството на учебно - възпитателния процес в условия на обучение в електронна среда.
    Екипът придоби и надгради теоретични и практически знания, умения и компетентности за работа с ресурсите, които предлага Office365- Microsoft Teams, Microsoft Forms, Sway, One Drive и др., като основните акценти на обучението бяха особеностите на виртуалното образование, създаване на електронни класни стаи и работа с тях, ползване на електронни учебни ресурси, съставяне и споделяне на тестове и разработка на уеб приложения - училищен сайт, персонално портфолио и др.
    В свободното си време екипът се възползва от топлото време, свежия въздух и прекрасната природа на Родопите и се наслади на магичните гледки на екопътека „ Струилица - Калето- Лъката” , която се намира в парк Струилица, непосредствено до западния край на гр. Девин.

   

Ученици и учители от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ участваха във „Фестивал на сладоледа – 2020“

   Група ученици и техните учители от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ се включиха в програмата на Първото издание на „Фестивал на сладоледа“ в Бургас, чийто организатори са Община Бургас, Министерството на труда и социалната политика и Пристанище Бургас.
    Ученици от ХІ и ХІІ клас, заедно със своите учители инж. Донка Калудова, Златинка Гочева и Ана Тодорова участваха във втория ден на фестивала – 31.07.2020г., в приготвянето и украсяването на сладоледени мелби, съвместно с деца в неравностойно положение като част от проекта „Мисията е възможна“ и БНТ. Шест месеца преди това училището отново беше домакин на друго събитие от проекта „Мисията е възможна“, в което главен водещ и жури на кулинарното състезание „Ти си шефът“ бе известният шеф Иван Манчев.
    Всички ученици представиха достойно гимназията в демонстрационните работилнички за сладолед и с грижа и внимание обединиха сили с малките си помощници, за да създадат вкусни произведения на студеното кулинарно изкуство.
    Накрая учители и ученици получиха сертификати за доброволци за участието си във фестивала.
   
Какво представляват чеснало, карталачета и гаргалета? Кулинарната карта на България. - видео

Европа избра Мария Атанасова от България за млад европеец №1

   Помня едно крехко, слънчево дете Мария.... През 2012г. тя постъпи като ученичка в 9е на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр.Бургас, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“.
    Родом от малкото село Габър (Созополско), Мария тръгна към своя успех. Още от ранни зори, с трепет в своята душа, поема към училището, което сбъдва мечти. Не пропуска нито един час, мероприятие, конкурс и знае, че с труд, упоритост и отдаденост може да стигне толкова далеч, колкото иска.
    Захваща се за работа и нейната любознателност, креативност я отвежда във фондация Арете - Ромска младежка организация, като доброволец. След кратко, самата тя се превръща в ментор на младежи от ромски произход
    Активно участва в училищния живот, печели конкурси – за есе „Свят без насилие“, получава Сертификат за високи постижения и успешна реализация на проект в програмата ABLE Mentor, Сертификат за обучение на доброволци, част от програмата „Заедно напред“ през 2015 година. Тя участва като лектор на TEDxUNWE ”GLOBAL MINDED“, както и в Академията за граждански права, 2018г., с партньор Младежкия съвет към Американското посолство, в конференции и форуми в Будапеща, в социален форум и фестивал “So Keres Europa?” в гр. Нови Сад , както и в конференцията „Open Your Eyes”, организирана от PHIREN AMENCA.
    Своите лета, Мария посвещава на доброволчеството, участва в скаутски лагери, номинирана е и за „Бизнес - предприемач“ на асоциацията на българските лидери и предприемачи в гр. София през 2015г.
    През 2016г. Мария се дипломира с отличен успех от нашата гимназия. Някак си естествено следва своите детски мечти – да стане лекар. Приета акушерство във Варна, Мария става част от екипа на „Социалната чайна“ във Варна. Там, младата Мария работи с деца и младежи, лишени от родителски грижи. Номинирана от чайната и ромска организация, намираща се в Букурещ, Мария е поканена на интервю пред представителството на Европейската комисия в Берлин. След кратка презентация и интервю, на 12.03.2020г. Мария, разбира добрата новина. Избрана е за тазгодишния „Млад европеец на годината“. Според 23 годишната девойка, доброволчеството е начин за подпомагане на каузи и общности. Това е инструмент, чрез който не само помагаш на другите, но ти самият се развиваш. То изисква да си активен и отдаден, като се научиш да работиш с хората.
    Още в гимназията, Мария се докосва до благородството на своите учители, чувства се добре. Силната подкрепа на родителите, съучениците е мотив за Мария да преодолява различните предизвикателства - финансови, мобилни и негативното отношение заради етническата принадлежност.
    Тази година Мария Атанасова попада и в топ 10 на „Най-изявените млади личности на България“ за 2020г., “Ментор на годината“ от Младежка фондация Арете, топ класация „40 под 40“ на Дарик радио. Девойката получава отличие за академични постижения на ромски студенти от Обществен дарителски фонд Варна.
    В разговорите, често тя убеждава своите събеседници в необходимостта обществото ни да бъде обединено, всички хора да са емпатични и да не съдят прибързано останалите. Един от първите, важни уроци, които Мария научава на ученическия чин. В Професионалната гимназия по туризъм “Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Бургас - гимназията, която сбъдва мечти.
    На добър час, Мария! Гордеем се с теб! Поемаш към Виена, за да да завършиш своята магистратура по медицина!

Емоции и красота на официалната церемония по изпращане на зрелостниците и връчване на дипломите на ВИПУСК 2020
   С искрено вълнение, празнично настроение, бурни овации, цветя и усмивки Професионалната гимназия по туризъм изпрати абитуриентите от специалния випуск 2020. Тържественото събитие се състоя 28.06.2020г. на сцената на Летен театър – Бургас, която се оказа малка да събере най – големия завършващ випуск в историята на училището – общо десет паралелки.
   В поздравителното слово на директора г-жа Силвия Пехливанова изказа благодарност към младите хора, че са били част от голямото семейство на ПГТ, пожела им здраве, попътен вятър и успех в живота.
   Изпращането на абитуриентите започна с връчването на почетни грамоти и награди на всички изявени ученици, които през петте години на обучение са показали отличен успех и са допринесли за утвърждаване престижа на гимназията.
В тържествената церемония по случай връчването на дипломите за завършено средно образование, на свидетелствата за професионална квалификация участваха с музикални и танцови изпълнения, както ученици на гимназията, така и малка част от приятелите на училището, които със своите изпълнения заредиха с много емоция пълната с ученици, учители и родители зала на летния театър. За празничното настроение на абитуриентите, учителите и гостите в музикално - поетичната програма се редуваха изпълнения на гайда, народни танци, танц на мажоретния състав към ПГТ, изпълнение на цигулка и естрадни песни.
   Дипломите и свидетелствата на випуск 2020 бяха тържествено връчени от класните ръководители на съответните класове под звуците на емблематични и любими на всички песни.
   На финала на празника бе произнесена традиционната клетва на Професионална гимназия по туризъм, чрез която абитуриентите изразиха своята признателност към училището и обичта си към учителите и съучениците си.

   

С благодарност към теб, дарителю!

   През м. юни 2020 год. в библиотеката на гимназията постъпиха чрез дарение 133 (сто тридесет и три) тома книги - всички в отлично състояние и, което е по – съществено, обогатяващи значително фонда с литература от областите философия, психология и история. Част от дарените книги са с енциклопедичен характер и вярваме, ще бъдат особено полезни четива за онези, които имат интереси в посочените области.
    Дарителят Веселин Георгиев Стоев е млад човек, който чете много, самообразова се, търси в мъдростта на книгите отговори на вълнуващите го въпроси.
    От името на ръководството на ПГТ „Проф. д- р Асен Златаров“ изказваме своята благодарност към г- н Стоев, пожелавайки му здраве и осъществяване на житейските мечти, една от които е да се множат четящите, мислещи, знаещи и можещи хора...

Високо отличие „Неофит Рилски“ за учител на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров
    Г-н Константин Янков - старши учител по география и икономика в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" бе удостоен с почетното отличие „Неофит Рилски“ по предложение на Синдиката на българските учители към КНСБ. Високото отличие е награда за цялостната високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование, съчетана с дългогодишната му обществена дейност като синдикален лидер в българското образование. Отличието бе връчено на 5.06.2020г. от началника на РУО - инж. Виолета Илиева в присъствието на експерти на РУО и директорите на отличените учители.
   Честита награда, г-н Янков!

218 ученици от бургаската ПГТ ще се явят на практически държавни изпити
    218 ученици, които завършват средното си образование в бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", ще се явят на държавни практически изпити. Това ще стане, след като учениците покажат, какво са научили по време на обучението си на теоретичните изпити. За да бъдат спазени всички противоепидемични мерки по време на практическите изпити, класовете ще бъдат разделени на групи.
   "Изпитите за придобиване на професионална квалификация ще се проведат в учебните кабинети. Има създадена организация за начина на провеждането им", каза пред "Черноморие" директорът на гимназията Силвия Пехливанова. В ПГТ се обучават в няколко направления - "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" по професиите - администратор в хотелиерството, ресторантьор, готвач, направление "Пътувания, туризъм и свободно време" по професията организатор на туристическа агентска дейност, направление "Хранителни технологии" по професиите - техник-технолог в ХВП и хлебар - сладкар.
Задължителните държавни зрелостни изпити за всички дванайсетокласници бяха на 1-ви и 3-ти юни в цялата страна.

Възпитник на Професионалната гимназия по туризъм в Бургас е номиниран за наградата "Млад Питагор"
    Гл. ас. д-р инж. Йордан Георгиев е номиниран за Голямата награда за млад учен „Питагор 2020“. Той завършва специалност Хотел и кетъринг в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас през 2007 г.
    През 2011 г. става бакалавър по специалност Биотехнологии в Университет по хранителни технологии (УХТ) в гр. Пловдив. През 2013 г. е магистър по „Биофармацевтична биохимия“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
    От 2011 г. той работи в лаборатория Биологично активни вещества към Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН, където преминава през длъжностите химик, асистент и главен асистент.
    През 2018 г. инж. Георгиев защитава докторска дисертация в областта на химията на природните и физиологично активните съединения в БАН.     В периода 2012-2018 г. той работи и в Иновативно-технологичен център ООД в гр. Пловдив, където участва в разработването на храни и напитки за функционалното и диетичното хранене. От 2018 г. гл. ас. д-р Й. Георгиев е и хоноруван асистент по биохимия в Медицински университет – Пловдив. Като преподавател в момента той работи активно с 85 български и чуждестранни студенти.
   Специализирал в Германия, Япония, Чехия и Норвегия. Научните му интереси са в областта на фитохимията, фармакогнозията, имунологията, биохимията, хранителната биотехнология и диететиката. Автор е в 21 публикации с общ импакт фактор над 39 и h-index 6, с над 145 цитата в чужбина. Д-р Георгиев е ръководител на 5 научни проекта, като участва в още 9 и в два проекта с фирма Витанеа ООД. Той е представил над 19 доклада на научни форуми в страната и чужбина (Полша, Норвегия, Албания и Чехия).
    В момента той е постдокторант по програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН. От 2020 г. д-р Георгиев е ръководител на международен проект в сътрудничество с учени от Институт по биофизика към Чешката академия на науките. Целта на проекта е изясняването на част от биохимичните механизми на имуномодулация с природни полизахариди и разработването на нови функционални храни с тях.
    Той ще бъде гост-лектор на тема: „In search of natural heteroglycans acting as valuable immunogenic mimetics with future applications in the human health care“ на 16-тата международна конференция по полизахаридна химия и гликобиология, организирана от Чешкото химическо дружество през ноември 2020 г. в гр. Прага.

Гимназията по туризъм обяви победителите в конкурса "Извънредно положение - тръпка, сън и приключение"
    Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров“ провокира десетки ученици да се включат в литературен конкурс. Той се проведе онлайн под надслов „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение”.
    Възникнал като идея за разчупване на скучното ежедневие в условията на наложените ограничения и монотонно дистанционно обучение, конкурсът се превърна в стимул и провокация за мобилизиране на творческите заложби на младите хора. Доказва го бройката на постъпилите за участие в надпреварата ученически текстове - 77. Интересен е фактът, че начинанието надхвърля първоначалния си замисъл и от училищен и регионален, се превръща в национален конкурс. Участие в него взеха средношколци от Варна, Пловдив, Велики Преслав, Смолян, Хасково.
    Трудната задача да избере най-добрите разработки имаше жури в състав: Силвия Пехливанова – директор на ПГТ; Нейко Решовски – ст. учител по БЕЛ в ПГТ; Веселин Пренеров – Председател на комисията по култура и читалищна дейност към Общински съвет Бургас, Елена Фотева – журналист и главен редактор на електронната медиа „Виа Понтика“ и Кирил Костадинов – директор на Българско Национално Радио - Бургас.
    След внимателна преценка, спорове и стабилна аргументация, беше изготвено следното класиране:
    Първа награда – Почетен плакет и грамота се присъжда на Деница Панайотова (15год.) от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас
    Втора награда – Грамота и книга се присъжда на Виктория Трендафилова (16 год.) от СУ „Св. Климент Охридски“ – Пловдив
    Трета награда - Грамота и книга се присъжда на Димитър Йовков (16 год.) от Търговска гимназия – Бургас
   Журито реши да присъди и три поощрителни награди – грамоти на:
    Александрина Петева (16 год.) от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна;
   Тереза Христова (18 год.) от Първа езикова гимназия – Варна;
    Николай Петков (17 год.) – АЕГ „Гео Милев“ – Бургас

    Честито на всички млади и способни творци!
    В основата на критериите за подбор бяха следните компоненти: творчески подход и оригиналност към темата, спонтанност и искреност на изложението, езикова грамотност и адекватност при избора на жанр и изпълнението на задачата, богатство на изразните средства и др.
    Литературният конкурс доказа, че във всякакви условия младите хора са в състояние да изявят своите талант и творчески заложби, че човек е в състояние да победи и подчини и най-неприятните и непредвидени препятствия по пътя си. Със своите творби средношколците ни убеждават, че всички ние бихме могли да превърнем дори и неприятностите в живота си в повод за съзидание и вдъхновение и да постигнем още една крачка по пътя на вечния стремеж на човечеството към красивото, доброто, правилното и справедливостта.

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
    "Върви, народе възродени,

    към светла бъднина върви,

    с книжовността, таз сила нова,

    съдбините си ти поднови!“
    Точно в 12.00 часа на 24 май от двора на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас прозвуча емблематичният за най-светлия празник химн „Върви народе възродени“ по стихове на Стоян Михайловски и музика на Панайот Пипков. Тематична украса и празнична музика изпълниха двора на нашето любимо училище в чест и преклонение пред святото дело на братята Кирил и Методий и всички просветители, допринесли за съхранението на българската духовност и култура. Музиката създаде празнично настроение, а някой от преминаващите граждани си направиха и снимки. Закачените на входа балони бяха предизвикателство към най-малките. Предвид предприетите мерки за социална дистанция и с цел опазване живота и здравето на учениците, ПГТ организира и проведе и множество други подходящи празнични мероприятия за достойно отбелязване на най-българския празник: онлайн концерт от нашите талантливи ученици и учители, кулинарен конкурс, изложби, литературен конкурс Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“, проектно задание „Ботевата поезия през погледа на деветокласниците“, поздравителни клипове към зрелостниците и др.
    Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменот и нека целеустремеността, любовта към българската духовност и силата на знанието бъдат вечни спътници на нашите ученици!

Първият онлайн концерт в 61-годишната история на ТОХ

    През месец май.2020г. се проведе първият онлайн концерт в историята на училището. В него участваха ученици и преподаватели в Професионална гимназия по туризъм „Професор доктор Асен Златаров” – град Бургас – училището, което подготвя победители, училището, което сбъдва мечти. Събитието е посветено на най-светлия български празник „Деня на българската и всеславянска писменост и култура“.


ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ представя Виртуална изложба на тема „Предай нататък“ или „Прави добро и го предай на други“.

    Това са само малка част от над 300 рисунки и творби, които нашите ученици от осми, девети и десети класове са сътворили по време на дистанционното си обучение в часовете по изобразително изкуство с г-жа Еожени Иванова. Идеята на изложбата е да покаже как учениците възприемат и виждат доброто в света, как го разпознават в малките жестове на своите близки, приятели и всички добри хора, които са навсякъде около нас. Доброто, което получаваш и доброто, което ти даваш на другите. Направи добро и предай нататък!!!

24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

    Уважаеми учители,
    Драги абитуриенти,
    Скъпи ученици,

    Поздравявам ви по случай 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, деня на българското слово и българския национален дух!
    Поздравявам ви с „Върви народе възродени“, езикът на дедите ни, този, който ни сплотява, вдъхва стремеж към знания и творчество!
    Уважаеми учители,
Благодаря Ви за Вашата всеотдайност, упоритост и неугасващ възрожденски дух, с който предавате знания, ценности и завети на нашите деца!
    Драги абитуриенти,
Бъдете преди всичко здрави и винаги целеустремени, уверени, че с постоянство, труд и упоритост успехът ще бъде винаги с Вас! Вашият Випуск 2020 е уникален с това, че разчупи традицията и всички Вие ще помните през целия си живот, че бяхте първите в нещо ново, непознато и неизпитано досега! Пожелавам Ви това ново и различно начало да Ви донесе само бъдещи успехи, с които ние вашите учители да се гордеем!
    Скъпи ученици,
Носете в сърцето и душата си неугасващия български дух и стремежа към знание и обичайте силно българската култура, традиции и национална идентичност! Бъдете дръзновени, мотивирани и с лекота постигайте своите цели! Нека силата на знанието бъде винаги с Вас!

    ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

    Силвия Пехливанова
    Директор

    Поздравителни адреси по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
от г-н Асим Адемов - член на ЕНП/ГЕРБ в Европейския парламент отвори
г-жа Яна Кършийска - Директор на Регионална Библиотека "Пейо Яворов" - Бургас отвори

Професионална гимназия по туризъм „ Проф. д-р Асен Златаров” постави своя успешен старт на обучението в електронна среда

    В първия му ден всички учители успяха да ангажират своите ученици с полезни и атрактивни преговорни теми и задачи.
    Здравето е богатство!Днес повече отвсякога усетихме смисъла на народната мъдрост! Извънредно положение, криза ... Но кризите имат и добра страна - дават шанс за промяна, и то кардинална. Няма полза от страх, той води само до разруха. Днес ние, учителите и учениците от ПГТ, започнахме нова страница в 61-годишната история на училището! Преподавателите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас успешно се справиха с предизвикателството на дистанционното обучение. Целият екип на гимназията се включи активно и с ентусиазъм в това ново предизвикателство.
    Никой от нас не е изцяло подготвен за това, което следва ... и тръгваме полека, любопитни сме и търсим обикновеното, човешкото в тази така необикновена ситуация. В продължение на няколко часа учители и ученици общуваха помежду си, използвайки различни онлайн платформи и социални мрежи.
    Знаем, че е нужна адаптация, не се срамуваме да грешим и да си вземаме поука. Ще се борим, защото вярваме в доброто. Всичко случващо се днес, утре и през оставащите незнайно колко дни ще ни промени - и то много. Вероятно е, когато се върнем към "нормалния" начин на училище и учене, представите ни за нормалност да са се променили. Днес ние започнахме дистанционното обучение, то дава СВОБОДА! Но СВОБОДАТА е трудно нещо, ако не сме подготвени! И след днешния ден повече отвсякога разбрахме, че няма да бързаме, ще се питаме, ще си отговаряме, ще се изчакваме и ... ще успеем! Тази извънредна ситуация ни дава време да се вгледаме в себе си, да преосмислим ценностите си и приоритетите си. Вярваме, че когато се видим в реалната класна стая, ще сме по-можещи, по-знаещи, по-мъдри и по-силни! Не се страхуваме от промяната, защото сме заедно с нашите ученици, те са бъдеще то ни, бъдещето на Бургас, на Европа, на света!
    Благодарим на всички ученици за активността, старанието и всеотдайността, с които се включиха в това ново начинание.
    Благодарим на родителите за тяхната съпричастност и отзивчивост.
    Продължаваме напред ! Нека сме здрави!

Световен ден против тормоза в училище

    Ученическият съвет на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас инициира, организира и проведе на 26.02.2020г. училищно мероприятие за отбелязване на Световния ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка.“
    Гост и участник в мероприятието тази година бе г-жа Радостина Симеонова - инспектор детска педагогическа стая към Второ РУ ОДМВР Бургас, която се снима за спомен с някои от организаторите на мероприятието.
    Денят на розовата фланелка по традиция се отбелязва всяка последна сряда на месец февруари, като за първи път е проведен в Канада през 2007 година, организиран от двама ученици. Те се обличат в розово, за да заявят пред съучениците си и пред обществото своята позиция на неприемане на тормоза в училище.
    Нашите ученици също заявиха позицията си, като украсиха гимназията с розови балони и изработени от тях плакати под надслов „Не на насилието!“ Изработиха и специални презентации по темата, които се представят на екрана във фоайето на гимназията. Призоваха към взаимно уважение и разбирателство.

Възпитаниците на ПГТ"Проф. д-р Асен Златаров" впечатлиха шеф Манчев с кулинарните си умения

    Кои са учителите и учениците от професионалната гимназия по туризъм " Професор д-р Асен Златаров", които предизвикаха иначе пестеливият на похвали шеф готвач Иван Манчев да възкликне: "Рибните ястия, които приготвихте са истински шедьовър - като вкус и аранжировка! Достойни са да бъдат част от менюто на ресторант със звезди "Мишлен"!

    Всеки един от петте отбора, в който участваха възпитаници от всички класове на професионалната гимназия, имаше за ментор свой преподавател.
    1-ви отбор бе ръководен от старши учителя Ганка Ангелова, а състезатели бяха дванадесетокласниците Теодора Николова от 12 "Г"и Сияна Янчева от 12 "В". Тяхното кулинарно предложение бяха пържени кюфтенца от два вида черноморска сезонна риба.
    Отбор №2, бе от учениците от десети "Ж" клас Златина Комитова и Георги Георгиев, а за инструктажа им отгорен бе преподавателят Никола Биволов. Те се представиха пред журито с печен лаврак на скара с гриловани зеленчуци.

   

    Старши учителят Златинка Гочева бе водач на отбор №3, който бе съставен от представителите на 11 "г" клас Димитринка Загорска и Марин Стоев. Крем супата им от риба треска със скариди със супени притурки и рибена чорба от седем вида риба със разядка получи високата оценка на присъстващите.
    Преподавателят Росен Янакиев бе водачът на четвърти отбор с участници Васил Захариев от 12 "г" клас и Димитър Димитров от 12 "е". Двамата абитуриенти заложиха на най-бургаската гозба, а именно пълнен Никулденски шаран с пилешки дробчета, орехи и ориз.

   

    Илияна Илиева даваше указания на деветокласниците от 9 "В "клас Анелия Кацарова и Яна Палова или отбор №5 ,а тяхното предизвикателство в кулинарията бе панирана риба.
   Ръководството на професионалната гимназия по туризъм " Професор д-р Асен Златаров" подкрепя своите учители и ученици, пожелава им знание, мъдрост и любов към професията, за да бъдат така успешни и в живота.

   
уч. год.
2019/20

ECOLOG INTERNATIONAL представи дейността си пред ученици от ПГТ


    С намерение за бъдещо международно сътрудничество между училището и международната компания Ecolog International относно предлагане на работни места на ученици, завършващи или вече завършили своето средно професионално образование, компанията представи мащаба на своята дейност и възможностите за наемане на работа на работни позиции в повече от 22 страни и в над 150 работни местоположения.
    Презентацията се проведе в обновената Конферентна зала на УПК „Младост“ към Професионалната гимназия по туризъм
и протече при голям интерес от страна на присъстващите на събитието ученици от XI и XII класове.
    В допълнение към предлаганите широк кръг от услуги, включващи поддържащи услуги, индустриални и услуги по поддръжка на управление на съоръжения, логистика на храна и работна сила, Ecolog International предлага бъдещо сътрудничество с училището чрез евентуалното осигуряване на кратки работни практики на нашите ученици на място в обекти на компанията.
    Това е една атрактивна възможност за всички, които желаят да придобият международен професионален опит при спазването на най – висок стандарт при изпълнение на работните си задължения.
    Повече информация за компанията и за всички свободни работни позиции желаещите могат да получат от фирмения сайт https://ecolog-international.com/.

Общинското първенство по волейбол

    На 22 - 23.02.2020 г. в спортна зала "Нефтохимик" се проведе Общинското първенство по волейбол. Отборът на момичетата 8 -10 клас от ПГТ "Проф.д-р Асен Златаров" се нареди в призовите места, като се класира на трето място в състезанието. Браво момичета, борихте се достойно !
    Ръководството на гимназията и треньорите на отборите Мадлена Георгиева и Минко Добрев поздравяват отбора за положените усилия и упоритост и им пожелават нови по – високи успехи! Честита награда!

   

Информационна среща за представяне услугите на Дирекция „Бюро по труда“ .

    На 20.02.2020 г. се проведе информационна среща с ученици от XII – те класове на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас за представяне услугите на Дирекция „Бюро по труда“ и програми за обучение и заетост, реализирани от Агенцията по заетостта. Кампанията е във връзка с изпълнение на Национална програма “Активиране на неактивни лица“ и цели улесняване прехода на младежите от образование към заетост. Събитието се проведе в конферентната зала на Учебно- производствен комплекс „Младост“ към ПГТ. На срещата младежки медиатор от Община Бургас и професионален трудов консултант към ДРСЗ предоставиха информация на зрелостниците за проектите „Нова възможност за младежка заетост“ и „Национална EURES мрежа“, както и за програмите: „Старт на кариерата“; „Готови за работа“; „Ваучери за заети лица“ и др. Учениците имаха възможност да задават въпроси на консултантите и получиха множество информационни материали.
    Учениците получиха и информация за организираната от Дирекция „Бюро по труда“ – Бургас Специализирана трудова борса, която ще се проведе на 24.03.2020 г. от 10.00 часа в сградата на Военен клуб Бургас. Посетителите ще могат да се запознаят с дейността на различни фирми, да осъществят контакт с работодатели и да получат информация и предложения за работни места и в други страни от Европейския съюз.

ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ отбеляза патронния си празник

    Професионална гимназия по туризъм " Проф. д-р Асен Златаров" отбеляза тържествено 61 години от своето създаване.
    Гости на тържеството бяха кметът Димитър Николов, зам.кметът по стратегическо развитие и екология Весна Балтина , Виолета Илиева - началник на Регионално управление на образованието, Веселин Пренеров - председател на Комисията по култура в ОбС, общественици и граждани.
    С ритуал внасяне на знамето бе даден стар на честването.
    Директорът на гимназията Силвия Пехливанова поздрави гостите и учениците. Тя отбеляза, че възпитаниците им се реализират като ценени кадри и им пожела успех.

   

    Честването продължи с ритуал „Зарязване на лозата“ , изпълнен от състав на училището.
    В богатата програма бяха включени и състезанията „Най добър млад готвач”, „Най-добър млад хлебар-сладкар”, и „Най-добър млад сервитьор”.
    Състезнията бяха много оспорвани, а професионалното жури – критично, но обективно.
   В категорията „Най – добър млад готвач“ призът заслужено спечели Димитър Стоянов от ХІІ „е“ клас, с ръководител инж. Росен Янакиев. Димитър получи безапелационните 100 точки за своето представяне.
   В категорията „Най-добър млад сервитьор“ участие взеха 8 ученици от ХІ и ХІІ клас. Те успешно демонстрираха своите знания и умения по посрещане, настаняване и обслужване на госта. Тричленната комисията от мениджъри - отдел „Храна и Напитки“ от престижни петзвездни хотели в региона бяха затруднени в оценяването на уменията на участниците.
   Гости и комисия останаха впечатлени от представянето на състезателите и от нивото на професионалното им обучение. Призът „Най – добър млад сервитьор 2020“ грабна Тодор Мирчев от XII „в“ клас, с ръководител Анна Тодорова.
    Кметът Димитър Николов награди отличените в кулинарните състезания с пожелание да станат носители на звезда „Мишлен” , най-високия приз в кулинарията.
    Той зарадва учениците с новината, че предстои обновяване на спортните съоражения и физкултурния салон.
   Грамоти получиха преподаватели по специални предмети.

   

    ,Живея в земята на Ботев и Левски" - така бе озаглавен музикално - поетичния спектакъл, който събра гости и ученици в конферентна зала ,,Младост". Учениците от поетичен клуб с ръководител Женя Гюлева представиха поетичен рецитал със стихотворения на Иван Вазов, посветени на националните герои - Ботев и Левски.
    Момичетата от вокална група,, Карамел", с ръководител Еожени Иванова изпълниха три песни, една от които бе ,,Хубава си, моя горо". Спектакълът завърши със солово изпълнение на цигулка.
    По същото време, но във физкултурния салон на гимназията, тийнейджърките от мажоретния състав с ръководител Виолета Давидова, представиха новите си танци и екипи, бурно аплодирани от своите съученици.

   
    Ученици от XIIа клас, професия “Администратор в хотелиерството” отбелязаха патронния празник с участие в ролеви игри на тема: „Обслужване на гости в хотела“. Je демонстрираха професионални и артистични умения при пресъздаването на реални ситуации при посрещане, регистриране, настаняване и оформяне на сметката на гости в хотела пред своите съученици и пред ръководителите си Яна Илиева и Христина Гоцева – учители по професионално обучение в училището.
    Учениците от клуб по интереси „Финансова грамотност” проведоха викторина „Аз и парите”. Те показаха завидни знания и способности за планиране и финансово управление в оспорвано съревнование. Всички бяха оценени от жури и получиха награди.Ръководителят на клуба е г-жа Мария Тонева.
    Учениците от клуб "В началото бе Словото" , с ръководител Румяна Желязкова, и клуб "Завесата се вдига", с ръководител Катя Василева, отбелязаха патронния празник на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" с участие в състезание по български език и литература под надслов "В началото бе словото". Въпреки напрегнатата надпревара между трите отбора празничната атмосфера, за която допринесоха и артистичните поетически паузи, властваше в залата. Съревнованието протече под зоркия поглед на журито и на специалните ни гости - г- жа Радославова, секретар на читалище "Асен Златаров", родители, учители и ученици от гимназията.
    За участието си в празника на гимназията всички ученици получиха грамоти.
    Благодарим на своите ученици за това, че пазят жив златаровския дух на родолюбие и любознателност! Благодарим на своите гости за това, че отделиха от времето си, за да възнаградят с присъствието си труда на нашите ученици и да затвърдят мястото на нашето училище сред културните институции в Бургас.

Първо и второ място за ученици от ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ в състезание по икономика


    Общо три призови места завоюваха нашите ученици на състезанието по икономика, което се провежда ежегодно в Бургаски свободен университет.
    Отборът на училището, включващ ученици от XI и XII клас успя да се пребори с конкурентните отбори и да спечели две първи и едно второ място. По време на оспорваното състезание участниците трябваше да решат тестови въпроси по счетоводство на предприятието и икономика и да развият своя творческа идея по бизнес предприемачество и маркетинг.
    Двете първи награди бяха присъдени на Иван Тодоров Кавръков от XII д клас и на Васил Свиленов Христов от XI в клас, а втората награда грабна Мартин Милчев Костадинов от XI г клас.
    Наградените ученици получиха грамоти и предметни подаръци.
    Честито на наградените!

   

Ученици от ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ участваха в пресконференция за борба с фалшивите новини

    Ученици от X B, X Д и XI Е клас на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас участваха в пресконференция за борба против фалшивите новини. Срещата е организирана по национален проект, който се реализира съвместно с Регионално управление на образованието – Бургас и фондация "Европартньор". Конференцията се проведе на 23.01.2020 г. в ППМГ "Акад. Никола Обрешков" – Бургас. Представен бе създаден и разработен от ученици на ППМГ сайт, който да бъде основно място за комуникация между младите хора. Създаден е също форум, Facebook и Instagram страници, където младежите могат да коментират дали новините са истински, или фалшиви. В днешно време фалшивите новини са доста често явление, от което страдат всички. Целта е да се активизират младежите, за да могат сами да разграничават фалшивите новини и да имат критично мислене.

 

„Милионерът“ по Йордан Йовков

    Единадесетокласниците от театрален състав "Завесата се вдига" в ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас, с ръководител Катя Пухова-Василева, бяха част от подбраната публика на премиерната постановка "Милионерът". Една комедия, създадена преди 100 години от класика на българската литература Йордан Йовков, която интерпретира актуалния и за нашата съвременност проблем за безогледния стремеж към богатство и власт. Пиесата бе представена по завладяващ начин от звездния екип на бургаския театър и гост - актьорите Тончо Токмакчиев и Албена Михова под режисурата на Богдан Петканин.
    След края на спектакъла младите таланти от Гимназията по туризъм имаха възможност да споделят своите ярки впечатления от постановката с част от актьорския състав и да отнесат със себе си страстта към сценичното изкуство, на която е подвластен всеки, докоснал се до магията на театъра.

Открит урок „Как да съставим личен финансов бюджет“

    Учениците от клуб „Финансова грамотност“ в ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, взеха активно участие в открит урок на тема „Как да съставим личен финансов бюджет ”. Урокът е част от планираната работна програма на клуба по интереси, чиито ръководител е г-жа Мария Тонева, учител по професионална подготовка в училището. По време на занятието учениците, работещи в малки групи имаха възможност да изготвят свои лични бюджети, както и след това да обяснят и защитят защо е необходимо да знаят как да разработят личния си бюджет; как да спестяват средства, да ограничават неразумните си разходи и да постигат бъдещите си цели. Практическата насоченост на новопридобитите умения е от голяма важност за балансираната устойчивост на всеки отделен бюджет. Родителите на част от учениците присъстваха на открития урок, както и други учители и част от ръководството на училището.
    След края на урока, ръководителят на клуба г-жа Мария Тонева благодари за активното участие на всички ученици и родители.

   
уч. год.
2019/20

Клубът по интереси «Хранене и здраве» демонстрира «Здравословни палачинки»

    В края на 2019 година Клубът по интереси «Хранене и здраве» проведе занятие на тема «Здравословни палачинки».
   Извънкласното упражнение имаше за цел учениците да се запознаят и обогатят своите знания за здравословния начин на живот. А това изискваше те самостоятелно да изчисляват рецептологията на ястията, които ще приготвят, както и да се научат:
    Да приготвят здравословни ястия;
    Да ги съчетават с традициите в Българската национална кухня;
    Да приготвят празнични асортименти;
    Да спазят традицията, бита и културата на българина
    В подготовката се включиха учениците от 12Ж и 11Б клас, които са участници в клуба. На демонстрацията на ястията, на която учениците демонстрираха оригинални асортименти, гости бяха г-жа Д. Запрянова, г-н Н. Димитров, както и други преподаватели.
    В процеса на подготовка участниците се запознаха със здравословния начин на живот, с образованието, насочено към формирането на екологична култура, съзнание и поведение.
    Бяха постигнати основните цели:
  Как да пестим енергия;
  Какви продукти да купуваме;
  Как да калкулираме продуктите в рецептите;
  Как да спрем замърсяването на околната среда.
    Консултант на упражнението беше инж.Валентина Янева.

1 2 3 4

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата