Предстоящи:
          На 18.10.2017г. от 9.45 часа, ще се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров".


Проведени:
          На 24.04.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на бюджета за първо тримесечие на 2017г.

                      Отчет за първо тримесечие на 2017г.

          На 22.03.2017г. от 18.30 часа се проведе заседание на Обществения съвет към училището за представяне на Проекта за бюджет за 2017г.
          На 15.03.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за приемане бюджета за 2017г.
          На 30.01.2017г. от 13.20 часа, се проведе Общото отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за 2016г.

                      Годишен отчет за 2016г. отвори
                      План за разпределението на бюджета за 2016г. отвори
                      Отчет за първо тримесечие на 2016г. отвори
                      Отчет за шестмесечие на 2016г. отвори
                      Отчет за трето тримесечие на 2016г. отвори

15
Сеп`16

            Уважаеми родители,

      Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са бъдещето на държавата и родината.
        Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в сигурна и благоприятна за тяхното развитие среда.
        От изключително значение за успешната ни работа е Вашата съпричастност и разбиране за голямата отговорност на българския учител.
        Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел! Благодарим ВИ за това, че сте до нас!


Полезна информация за Вас родители

    В изпълнение на краткосрочна мярка по т. 4 от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме информация за доставчици на социални услуги за деца на територията на община Бургас, които имат ресурси и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Социални звена - Връзка с официалния сайт на Община Бургас
1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgt.bs@abv.bg