Предстоящи:
          Запознаване с плана на бюджета за финансовата 2018г.

Проведени:
          На 30 януари 2018г. от 15.45 часа, се проведе Общо събрание за отчет на изпълнението на бюджета за финансовата 2017г.
                      Годишен отчет за 2017г. отвори
                      Протколи отвори

          На 18.10.2017г. от 9.45 часа, се проведе Общо събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров".


Проведени:
          На 24.04.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на бюджета за първо тримесечие на 2017г.

                      Отчет за първо тримесечие на 2017г.

          На 22.03.2017г. от 18.30 часа се проведе заседание на Обществения съвет към училището за представяне на Проекта за бюджет за 2017г.
          На 15.03.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за приемане бюджета за 2017г.
          На 30.01.2017г. от 13.20 часа, се проведе Общото отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за 2016г.

                      Годишен отчет за 2016г. отвори
                      План за разпределението на бюджета за 2016г. отвори
                      Отчет за първо тримесечие на 2016г. отвори
                      Отчет за шестмесечие на 2016г. отвори
                      Отчет за трето тримесечие на 2016г. отвори

1 2 3

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg