ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ
в периода 6-13 юли 2017год.

      05.07.2017г. 9:00ч. История и цивилизация
      06.07.2017г. 9:00ч. Български език и литература
      07.07.2017г. 9:00ч. Технология на специалността
      07.07.2017г. 9:00ч. Математика - СИП
      10.07.2017г. 9:00ч. Английски език
      10.07.2017г. 9:00ч. Технологично обзавеждане
      11.07.2017г. 9:00ч. Счетоводство и отчетност в туризма
      11.07.2017г. 9:00ч. Суровини и материали
      12.07.2017г. 9:00ч. Предприемачество
      12.07.2017г. 9:00ч. География и икономика
      13.07.2017г. 9:00ч. Математика


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНИ ОЦЕНКИ
в периода 3-13 юли 2017год.

      03.07.2017г. 9:00ч. Математика
      04.07.2017г. 9:00ч. Български език и литература
      05.07.2017г. 9:00ч. Математика - СИП
      06.07.2017г. 9:00ч. Биология и здравно образование
      07.07.2017г. 9:00ч. Физика и астрономия
      10.07.2017г. 9:00ч. Химия и опазване на околната среда
      11.07.2017г. 9:00ч. Физическо възпитание и спорт
      12.07.2017г. 9:00ч. География и икономика

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИИ
Пловдив, 21-22 април 2017год.

      Топсъстезателите на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас
и Най-добрите в България:

„Най-добър млад готвач" - Цветелина Атанасова-12в клас

„Най-добър млад Сервитьор” - Анелия Калева-12г клас

„Най-добър млад хлебар-сладкар” - Емин Еминов-12д клас


---------------------------------------------------------------------

      На 24.04.2017г. от 13.20 часа, се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за отчитане на бюджета за първо тримесечие на 2017г.
Отчет за първо тримесечие на 2017г.

      На 22.03.2017г. от 18.30 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището за представяне на Проекта за бюджет за 2017г.

     На 15.03.2017г. от 13.20 часа, ще се проведе Отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за приемане бюджета за 2017г.
     На 30.01.2017г. от 13.20 часа, се проведе Общото отчетно събрание на ПГТ "Проф.д-р А.Златаров" за 2016г.
- Годишен отчет за 2016г. отвори
- План за разпределението на бюджета за 2016г. отвори
- Отчет за първо тримесечие на 2016г. отвори
- Отчет за шестмесечие на 2016г. отвори
- Отчет за трето тримесечие на 2016г. отвори
-------------------------------------------------------------------

     Заповядайте и надникнете в кухнята на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров” на трaдиционните състезания по професии, които ще се проведат на 2 февруари 2017 г. от 8.30 часа.

Състезания по профисии

                                  КЛАСИРАНЕ:

                „Най-добър млад готвач"
Първо място - Цветелина Атанасова Атанасова-12в клас
Второ място - Мария Иванова Караденизова-12г клас
Трето място - Любомира Самоковлиева-12в клас

                „Най-добър млад Сервитьор”
Първо място - Анелия Атанасова Калева-12г клас
Второ място - Мариус Цветанов Маринов-12г клас
- Златиян Стоянов Карайотов-11б клас
Трето място - Ивана Красимирова Кралева-11в клас

                 „Най-добър млад хлебар-сладкар”
Първо място – Сиябе Осман Маремот-12д клас
Второ място - Емин Сунайев Еминов-12д клас
Трето място - Джесика Диянова Стоева-12д клас