ino

         Добре дошли при нас!
                                                    Отличният професионален избор!


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И УЧИТЕЛИТЕ В ПГТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. БУРГАС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ, ОТ 08.11.2021г. (ПОНЕДЕЛНИК) УЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ПГТ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС). УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЪГЛАСНО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022г. И ЩЕ СА С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ПО 40 МИНУТИ ЗА УЧЕБЕН ЧАС, СПОРЕД ОПРЕДЕЛЕНОТО ДНЕВНОТО РАЗПИСАНИЕ. ПРЕДСТОИ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ПГТ С ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ.
Заповед и график за провеждането на учебните занятия в периода 8.11.2021г-30.11.2021г.        Прочети


Заповед и график за провеждането на учебните занятия на ротационен принцип        Прочети
Заповед - Противоепидемични мерки        Прочети
Родителски срещи за началото на новата учебна 2021/2022г.        График
График за провеждане на учебните часове на 16 и 20.09.2021 г.        График
Заповед - Забрана на тютюнопушене        Прочети
Заповед - Забрана на внасяне на храни и напитки        ПрочетиЗаявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 дни) Отвори
                  * Уважаеми родители/настойници, молим заявлението да се попълва коректно, подробно и своевременно.


ОТНОСНО: информиране на родителите на деца записани в осми клас на държавно или общинско училище ,
за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Прочети           
Служебни бележки на новоприетите ученици ще се раздават от 30.08.2021г.


ПГТ "Проф-др. Асен Златаров" - гр. Бургас
ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕ на учебно-производствен комплекс "Младост"

Условия на конкурса, документи


На вниманието на учениците и родителите!


Списък с необходимите учебници за 2021/2022г. изтегли

Дни на медийната грамотност 9.02.-30.04.2021г.
Aнкета за родители

На вниманието на учениците в X клас – НВО!

Важни дати

- Български език и литература - 16.06.2021г. начало 08:00ч.
- Математика - 18.06.2020г. начало 08:00ч.

Проекти

Училището работи по проекти финансирани по национални и европейски програми.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com