На вниманието на родители и ученици!!!   

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE365 И ДОСТЪП


    Съобщение

             Уважаеми ученици,
    Както вече сте научили от 16.03.2020г. всички училища в страната преминаха към обучение в електронна среда, поради наложеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коварния коронавирус – COVID 19, след като със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев преустанови учебните занятия.
    Ние, ръководството и учителите на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, в грижата си за опазване на вашето здраве, създадохме условия за безопасно обучение от разстояние, което ще позволи да общуваме ефективно и в спокойна домашна обстановка.
    Скъпи ученици, надяваме се нашият опит за онлайн обучение да бъде максимално успешен и интересен за вас и вие да участвате активно в целия процес по дистанционния обмен на информация и данни. Почти всички учители се включват в преподаването в ел. среда с разработени от тях материали и такива, подбрани от световното интернет пространство. От вас се изисква само да следвате часовете си съгласно седмичното разписание и да си изпълнявате поставените задачи в срока, указан от учителя. Ще имате и оценки в ел. дневник.
             Уважаеми родители,
    Искрено се надяваме да ни подкрепите в усилията ни да бъдем максимално полезни и да не прекъсваме връзката между училището и вашите деца. За целта поддържайте постоянна обратна връзка с класния ръководител на класа, за да се информирате как участва и се справя вашето дете.
     Ако изпитвате някакви затруднения в осигуряването на постоянен достъп до интернет ни уведомете своевременно, за да предприемем евентуалните мерки и да се опитаме да ви помогнем.
     Вярваме, че всички заедно ще успеем да се справим с това предизвикателство.
     Оставаме на разположение за въпроси и предложения.

Силвия Пехливанова
Директор


Заповед на министър Кирил Ананиев за удължаване на противопидемичните мерки

          Във връзка със създалата се ситуация, от 6.04.2020 г. учениците от ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас ще се обучават в електронна среда по преработена седмична програма при следния график: отвори

Учебна програма и график за периода 13.04-16.04.2020г.
Учебна програма и график за 1; 3 и 5.06.2020г.

                                                           Уважаеми родители и ученици,
     Информираме Ви, че всеки ден по телевизия Канал 0 - RN MEDIAGROUP ще се излъчват видео уроци в помощ на обучението на децата в ДГ и учениците. Представените уроци са разработени от учители от детски градини и училища от област Бургас и целят да подпомогнат обучението в електронна среда.
      Всеки ден по Канал 0 ще се анонсират уроците, които ще се излъчват през следващия ден. Начален час 10.00 часа. Блокът от видео уроци ще се повтаря и следобед с начален час 16:15 часа.
     В условията на извънредното положение и криза, психологичната подкрепа и консултиране имат важна роля не само в процеса на подкрепа на учениците, а и нa техните семейства.
     В тази връзка ще се осъществява консултиране и на родители, както и на учители при необходимост.
     Консултирането и психологичната подкрепа ще се осъществяват след заявка и по график, според взаимните възможности. Може да се реализират по телефон, както и чрез различни онлайн приложения за аудио и видео връзка.
          Координати на специалистите от ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ - Бургас:
     Светлана Карастоянова, училищен психолог - тел. 0876 38 59 15
     Стоянка Петкова, педагогически съветник – тел. 0879 92 34 40.
     Бъдете здрави!
График за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители.
Мерки на координационния съвет за противодействие на кибертормоза и насилито в ПГТ -Бургас

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата