На 14.02.1991 год. към техникума беше създаден Квалификационен център. Той предлага обучение на хора от различни възрасти, осигурявайки им висока квалификация. Дава възможност за работа в държавни и частни заведения или развитие на самостоятелен бизнес в областта на ресторантьорството и хотелиерството.Квалификационни курсове

    Готвач - Производство на кулинарни изделия и напитки - І,ІІ квалификационна степен
    Ресторантьор - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ІІІ квалификационна степен
    Ресторантьор - Организация и управление в ресторантьорството - IV квалификационна степен
    Сервитьор–барман - Обслужване на заведенията в общественото хранене - І,ІІ квалификационна степен
    Хлебар-сладкар - Производство на хляб,хлебни и сладкарски изделия - ІІ квалификационна степен
    Карвинг
    Хотелиер - Организация и управление в хотелиерството - ІV квалификационна степен
    Аниматор в туризма - Организация на аниматорската дейност - ІV квалификационна степен

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgt.bs@abv.bg