КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

    На 14.02.1991 год. към техникума беше създаден Квалификационен център.
    Той предлага обучение на хора от различни възрасти, осигурявайки им висока квалификация. Дава възможност за работа в държавни и частни заведения или развитие на самостоятелен бизнес в областта на ресторантьорството и хотелиерството.

Посетете нашата фейсбук страница

В действие

Квалификационни курсове

Готвач - Производство на кулинарни изделия и напитки - І,ІІ квалификационна степен
Ресторантьор - Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - ІІІ квалификационна степен
Ресторантьор - Организация и управление в ресторантьорството - IV квалификационна степен
Сервитьор – Барман ослужване на заведенията в общественото хранене - І,ІІ квалификационна степен
Хлебар сладкар - Производство на хляб и хлебни изделия - ІІ квалификационна степен
Хлебар сладкар - Производство на сладкарски изделия - ІІ квалификационна степен
Карвинг
Хотелиер - Организация и управление в хотелиерството - ІV квалификационна степен
Аниматор в туризма - Организация на аниматорската дейност - ІV квалификационна степен