2016 - За директор на училището е назначена инж. Павлина Градишка. 
2010 - За директор на училището е назначена инж. Станка Узова.
<
2005/2006  - През 2005 година ПГТ отбеляза 16 годишнина на една трайна ползотворна връзка с Първо професионално училище-гр. Дегендорф, Германия.Сътрудничеството с немските партньори отговаря на стремежите ни да повишаваме нивото на практическото и теоретично обучение.
На 1.10.2002 г. ТОХ е трансформиран в Професионална гимназия по туризъм.  Изградена e паралелка от деца с увреден слух.
 1997/1998 - Директорката на техникума печели конкурс по проекта “Арион” на правителството на Лихтенщайн. 
На 14.02.1991 г.,се създава Квалификационен център към техникума.
1988/1991 - За директор е назначена Златка Далева.
1979/1985 - За директор на училището е назначен Димо Кибаров. На 29.03.1985 г. на техникума е връчено най-високото отличие в сферата на образованието и културата – орден “Кирил и Методий” I -ва степен. 
1975/1976 - изграждан e Търговския комплекс, включващ - стол, ресторант, кафе-сладкарница и кулинарен магазин. Техникумът е удостоен със званието “Отличник на Министерството на народната просвета”.
1972/1973 - От 01.10.1972 г. част от учебния процес започва да се води в новата учебна сграда.

1966/1967- ТОХ е удостоен с награда от Министерството на вътрешната търговия за техникум с най-добра организация на работата и значими постижения в учебно-възпитателния процес.
1959/1960 - Създаване на Тeхникум по обществено хранене, с директор - Фоти Маринов Неделчев. На 28.02.1961 г. за патрон на техникума официално е обявен проф. д-р Асен Златаров, заради неговите изследвания и трудове в областта на бромантологията /науката за храненето/.
 

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg