Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Администратор в хотелиерството

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски език и придобиване на III-а СПК.

Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Ресторантьор

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски езики придобиване на III-а СПК.
Прием
2019/20
Кетъринг
код 1046
   


Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Ресторантьор

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на немски език и придобиване на III-а СПК.
Професионално направление:
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

Професия: Готвач

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на немски език и придобиване на II-а СПК. код 1047

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на испански езики придобиване на II-а СПК. код 1048
Професионално направление:
Пътувания, туризъм и свободно време

Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на руски език и придобиване на III-а СПК.
Професионално направление:
Хранителни технологии

Професия: Техник-технолог в ХВП

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на френски език и придобиване на III-а СПК.За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg

В мрежата