Прием
2018/19
Професионално направление:Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг


Професия: Администратор в хотелиерството

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски език  Приемът на ученици се извършва с оценки от проведеното НВО по: Български език и литература и Математика

и

  Балообразуващи предмети: География и История


          Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета - география и история от свидетелството за завършено основно образование.

Прием
2018/19
Производство и обслужване в ЗХР
Професионална квалификация - трета степен
   
Професионално направление:Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг


Професия: Ресторантьор

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на английски език  Приемът на ученици се извършва с оценки от проведеното НВО по: Български език и литература и Математика

и

  Балообразуващи предмети: География и История


          Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета - география и история от свидетелството за завършено основно образование.

Прием
2018/19
Кетъринг
Професионална квалификация - трета степен
   
Професионално направление:Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг


Професия: Ресторантьор

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на немски език  Приемът на ученици се извършва с оценки от проведеното НВО по: Български език и литература и Математика

и

  Балообразуващи предмети: География и История


          Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета - география и история от свидетелството за завършено основно образование.

Прием
2018/19
Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободно време


Професия: Организатор на туристическа агентска дейност

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на руски език  Приемът на ученици се извършва с оценки от проведеното НВО по: Български език и литература и Математика

и

  Балообразуващи предмети: География и История


          Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета - география и история от свидетелството за завършено основно образование.

Прием
2018/19
Професионално направление: Хранителни технологии


Професия: Техник-технолог в ХВП

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на френски език  Приемът на ученици се извършва с оценки от проведеното НВО по: Български език и литература и Математика

и

  Балообразуващи предмети: География и История


          Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета - география и история от свидетелството за завършено основно образование.

Прием
2018/19
Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг


Професия: Готвач

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на немски език

1 паралелка (26 ученици) с разширено изучаване на испански език


 

 

  Приемът на ученици се извършва с оценки от проведеното НВО по: Български език и литература и Математика

и

  Балообразуващи предмети: География и История


          Балът за класиране се образува като сбор от удвоената оценка от НВО по БЕЛ, удвоената оценка от НВО по математика и оценките по двата балообразуващи предмета - география и история от свидетелството за завършено основно образование.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: toh_bs@abv.bg