ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.


          Подаване на документи за участие в приема на ученици след завършен VІІ клас 20.06-26.06.2018г. вкл., в училищата гнезда.
          Обявяване на приетите на І-ви етап на класиране- до 03.07.2018г. вкл.
          Записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07-06.07.2018г. вкл.
          Обявяване на приетите на ІІ-ри етап на класиране- до 12.07.2018г.
          Записване на приетите 13.07-17.07.2018г.
          Подаване на документи за участие в ІІІ-и етап на класиране 20.07-24.07.2018г. в училищата гнезда.
          Записване на приетите ученици 27.07-30.07.2018г.
          Обявяване на незаетите места след трето класиране.
          Попълване на незаетите места- до 11.09.2018г.

За контакт с нас

Бургас 8000, бул.„Стефан Стамболов” №53
тел: +359 56 545903
E-mail: pgtburgas19@gmail.com

В мрежата