COVID-19 Здравна информация

На вниманието на родители и ученици!!!

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE365 И ДОСТЪП

Съобщение

Уважаеми ученици,
Както вече сте научили от 16.03.2020г. всички училища в страната преминаха към обучение в електронна среда, поради наложеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коварния коронавирус – COVID 19, след като със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев преустанови учебните занятия.
Ние, ръководството и учителите на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, в грижата си за опазване на вашето здраве, създадохме условия за безопасно обучение от разстояние, което ще позволи да общуваме ефективно и в спокойна домашна обстановка.
Скъпи ученици, надяваме се нашият опит за онлайн обучение да бъде максимално успешен и интересен за вас и вие да участвате активно в целия процес по дистанционния обмен на информация и данни. Почти всички учители се включват в преподаването в ел. среда с разработени от тях материали и такива, подбрани от световното интернет пространство. От вас се изисква само да следвате часовете си съгласно седмичното разписание и да си изпълнявате поставените задачи в срока, указан от учителя. Ще имате и оценки в ел. дневник.
Уважаеми родители,
Искрено се надяваме да ни подкрепите в усилията ни да бъдем максимално полезни и да не прекъсваме връзката между училището и вашите деца. За целта поддържайте постоянна обратна връзка с класния ръководител на класа, за да се информирате как участва и се справя вашето дете.
Ако изпитвате някакви затруднения в осигуряването на постоянен достъп до интернет ни уведомете своевременно, за да предприемем евентуалните мерки и да се опитаме да ви помогнем.
Вярваме, че всички заедно ще успеем да се справим с това предизвикателство.
Оставаме на разположение за въпроси и предложения.

Заповед на министър Кирил Ананиев за удължаване на противопидемичните мерки

Полезно


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици над 14 – годишна възраст

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученик със специални образователни потребности

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 дни)

Заповед и график за провеждането на учебните занятия на ротационен принцип

Заповед – Противоепидемични мерки

Декларация за информирано съгласие за провеждане на бърз комбиниран тест за COVID – 19 и грип в ПГТ „Проф. д-р А.Златаров” – гр. Бургас
Правила за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) в ПГТ „Проф. д-р А.Златаров” – гр. Бургас
Как да поздравявам другите хора безопасно
Ефективно измиване на ръцете
Техника за хигиена на ръцете с дезинфектант на алкохолна основа
Техника за хигиена на ръцете със сапун и вода
Кога да използвам маска