Визитка

Добре дошли при нас!
Отличният професионален избор!

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
„Гимназията, която сбъдва мечти!“
Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас е създадена през далечната 1959г. и днес е едно от най-добрите училища за професионалисти.
Техникумът е открит, за да отговори на една възникнала нужда в икономическия живот – да подготвя млади висококвалифицирани кадри за сектора Обществено хранене.
Ръководството на Техникума е поверено на директора Фоти Маринов Неделчев.
Още на втората учебна година има голям интерес към учебното заведение и това дава възможност да се осъществи подбор на учениците по успех, което поставя учебното заведение на челна позиция.
В края на учебната 1960/1961 година учителският колектив в едно от своите заседания приема единодушно решението техникумът да се именува Техникум по обществено хранене и облекло „Проф. д-р Асен Златаров“.
От 1-ви януари 1965 година в Техникума има специалности по обществено хранене, сервитьорство, сладкарство, мъжко и дамско облекло и паралелки по тримесечни курсове за готвачи и сервитьори.
След години на трудности, свързани с материалната база, на 24-ти март 1970 година е направена първа копка на новата сграда.
В същата година е постигнато споразумение да бъдат разменени групи курсисти и преподаватели, които да провеждат лятната си практика в Будапеща, Унгария.
От 1-ви октомври 1972 година занятията започват в новата учебна сграда, а през ноември 1973 година е завършено декоративното пано на западната фасада на сградата, което е творба на Дечко Стоев.
Разкрит е Професионален учебен център, а в края на втория учебен срок на учебната 1976/1977 година е открит тържествено учебно-производствения комплекс на Техникума, единствен по рода си в страната и високо оценен от представители на ЮНЕСКО.
Посещението на ФГР през 1989 година слага началото на засилен обмен на ученици и преподаватели, като в годините след това се провеждат делегации във връзка със задълбочаването на контактите между училищата и ръководствата на областните управи.
След 10-ти ноември 1989 година и в годините на прехода обществото е раздирано от противоречия и те рефлектират върху цялостния учебен процес, училищната система става трудно управляема, но това не спира развитието на учениците в Техникума. Наблюдава се стабилност и липса на текучество на кадри, печелят се конкурси по проекти, решаващи за развитието на учебното заведение, ученици и учители участват в състезания и доказват уменията си в сферата на спорта, общообразователните и специалните предмети. Редица състезания се налагат като ежегодни, организират се конференции, благотворителни събития, повишават се квалификациите на учителите, ТОХ е домакин на Регионалното състезание на професиите.
През 2001 година се организира Първата ученическа трудова борса, която дава възможност за реализация на учениците.
2002/2003 учебна година е първа за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и е открита първата сурдопаралелка със специалност „Кулинар“.
От учебната 2016/2017 година се провежда и обучение по дуална система за една паралелка ученици по професия „Готвач“.
Професионалната подготовка и възможностите за успешна реализация на възпитаниците на гимназията привличат ежегодно стотици кандидат-гимназисти.
През 2019 година, в навечерието на 60-тата годишнина от основаването, в училището се обучават 995 ученици по професиите Администратор в хотелиерството, Ресторантьор, Организатор на туристическа дейност , Готвач, Техник-технолог в ХВП.
В резултат на работата на учителите по проектите за материално-техническата база се изградиха учебен кабинет по хотелиерство, четири модерно оборудвани кухни, две учебни фурни, два кабинета по сервиране, три компютърни зали, физкултурен салон и фитнес зала, даващи имидж на гимназията, подготвяща квалифицирани кадри с богата чуждоезикова компетентност, реализиращи се в областта на ресторантьорството, хотелиерството и хлебопроизводството.
Учебните занятия се осъществяват от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит.
Училището подготвя победители в живота!