Професионална гимназия по туризъм
"Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Отличният професионален избор!

Добре дошли!

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас е създадена през далечната 1959г. и днес е едно от най-добрите училища за професионалисти.

История

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас е създадена през далечната 1959г…

Специалности

ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” предлага на вниманието на кандидат-гимназистите и техните родители общо 7 паралелки…

Екип

Преподавателският екип се състои от квалифицирани учители, които с ежедневната си работа, съдействат за превръщането на училището в желана територия на учениците…

Визитка

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас е създадена през далечната 1959г. и днес е едно от най-добрите училища за професионалисти…

Документи и Административни услуги

Издаване на служебни бележки, заявления и бланки.

Заявления за приемане,  издаване на служебни бележки и удостоверения за професионално обучение, свидетелство за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност…

Галерия

Вижте снимки от нашите събития

Актуално