История

 

Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
„Гимназията, която сбъдва мечти!“
Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас е създадена през далечната 1959г. и днес е едно от най-добрите училища за професионалисти.
Техникумът е открит, за да отговори на една възникнала нужда в икономическия живот – да подготвя млади висококвалифицирани кадри за сектора Обществено хранене.
Ръководството на Техникума е поверено на директора Фоти Маринов Неделчев.
Още на втората учебна година има голям интерес към учебното заведение и това дава възможност да се осъществи подбор на учениците по успех, което поставя учебното заведение на челна позиция.
В края на учебната 1960/1961 година учителският колектив в едно от своите заседания приема единодушно решението техникумът да се именува Техникум по обществено хранене и облекло „Проф. д-р Асен Златаров“.
От 1-ви януари 1965 година в Техникума има специалности по обществено хранене, сервитьорство, сладкарство, мъжко и дамско облекло и паралелки по тримесечни курсове за готвачи и сервитьори.
След години на трудности, свързани с материалната база, на 24-ти март 1970 година е направена първа копка на новата сграда.
В същата година е постигнато споразумение да бъдат разменени групи курсисти и преподаватели, които да провеждат лятната си практика в Будапеща, Унгария.
От 1-ви октомври 1972 година занятията започват в новата учебна сграда, а през ноември 1973 година е завършено декоративното пано на западната фасада на сградата, което е творба на Дечко Стоев.
Разкрит е Професионален учебен център, а в края на втория учебен срок на учебната 1976/1977 година е открит тържествено учебно-производствения комплекс на Техникума, единствен по рода си в страната и високо оценен от представители на ЮНЕСКО.
Посещението на ФГР през 1989 година слага началото на засилен обмен на ученици и преподаватели, като в годините след това се провеждат делегации във връзка със задълбочаването на контактите между училищата и ръководствата на областните управи.
След 10-ти ноември 1989 година и в годините на прехода обществото е раздирано от противоречия и те рефлектират върху цялостния учебен процес, училищната система става трудно управляема, но това не спира развитието на учениците в Техникума. Наблюдава се стабилност и липса на текучество на кадри, печелят се конкурси по проекти, решаващи за развитието на учебното заведение, ученици и учители участват в състезания и доказват уменията си в сферата на спорта, общообразователните и специалните предмети. Редица състезания се налагат като ежегодни, организират се конференции, благотворителни събития, повишават се квалификациите на учителите, ТОХ е домакин на Регионалното състезание на професиите.
През 2001 година се организира Първата ученическа трудова борса, която дава възможност за реализация на учениците.
2002/2003 учебна година е първа за Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и е открита първата сурдопаралелка със специалност „Кулинар“.
От учебната 2016/2017 година се провежда и обучение по дуална система за една паралелка ученици по професия „Готвач“.
Професионалната подготовка и възможностите за успешна реализация на възпитаниците на гимназията привличат ежегодно стотици кандидат-гимназисти.
През 2019 година, в навечерието на 60-тата годишнина от основаването, в училището се обучават 995 ученици по професиите Администратор в хотелиерството, Ресторантьор, Организатор на туристическа дейност , Готвач, Техник-технолог в ХВП. 
В резултат на работата на учителите по проектите  за материално-техническата база се изградиха учебен кабинет по хотелиерство, четири модерно оборудвани кухни, две учебни фурни, два кабинета по сервиране, три компютърни зали, физкултурен салон и фитнес зала, даващи имидж на гимназията, подготвяща квалифицирани кадри с богата чуждоезикова компетентност, реализиращи се в областта на ресторантьорството, хотелиерството и хлебопроизводството.
Учебните занятия се осъществяват от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит.
Училището подготвя победители в живота! 

 

2022

На Националното състезание по професии от 18-20 април 2022 г. – гр. София, ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” завоюва три призови места. Първо място със златен медал в категорията „Най- добър млад сервитьор”, два сребърни медала в категориите “Най-добър млад готвач” и “Най-добър млад хлебар-сладкар”.

2020

От месец ноември 2020г., длъжността директор на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас се заема от инж. Фотинка Въргова.
Инж. Фотинка Въргова е родена на 3-и януари 1970 в Бургас. Средното си образование завършва в товагашния Механотехникум в морския град, днес ПГМЕЕ. Висшето образование получава в инжинеро-педагогическия филиал в Сливен на Техническия университет в София. Целият й трудов стаж е в сферата на образованието. Една година е работила по заместване в Механотехникума, след което започва да преподава в тогавашното СПТУ по корабостроене, днешната Професионална техническа гимназия. Става директор на Професионална техническа гимназия – Бургас след спечелен конкурс през 2016 година. От месец ноември 2020 г. временно изпълнява длъжността директор на ПГТ „Проф. д – р Асен Златаров“ Бургас.

2018

От м. декември 2018г, за директор на училището е назначена Силвия Пехливанова.

2016

За временно изпълняващ длъжността директор на училището е назначена инж. Павлина Градишка.

2010

За директор на училището е назначена инж. Станка Узова

2005/2006

През 2005 година ПГТ отбеляза 16 годишнина на една трайна ползотворна връзка с Първо професионално училище-гр. Дегендорф, Германия.Сътрудничеството с немските партньори отговаря на стремежите ни да повишаваме нивото на практическото и теоретично обучение.

На 1.10.2002 г. ТОХ е трансформиран в Професионална гимназия по туризъм.  Изградена e паралелка от деца с увреден слух.
 1997/1998 – Директорката на техникума печели конкурс по проекта “Арион” на правителството на Лихтенщайн. 
На 14.02.1991 г.,се създава Квалификационен център към техникума.
1988/1991 – За директор е назначена Златка Далева.

1.10.2002

ТОХ е трансформиран в Професионална гимназия по туризъм. Изградена e паралелка от деца с увреден слух.

1997/1998

Директорката на техникума печели конкурс по проекта “Арион” на правителството на Лихтенщайн.

14.02.1991

Създава се Квалификационен център към техникума.

1988/1991

За директор е назначена Златка Далева.

1979/1985

За директор на училището е назначен Димо Кибаров. На 29.03.1985 г. на техникума е връчено най-високото отличие в сферата на образованието и културата – орден “Кирил и Методий” I -ва степен.

1975/1976

изграждан e Търговския комплекс, включващ – стол, ресторант, кафе-сладкарница и кулинарен магазин. Техникумът е удостоен със званието “Отличник на Министерството на народната просвета”.

1972/1973

От 01.10.1972 г. част от учебния процес започва да се води в новата учебна сграда.

1966/1967

ТОХ е удостоен с награда от Министерството на вътрешната търговия за техникум с най-добра организация на работата и значими постижения в учебно-възпитателния процес.

1959/1960

Създаване на Тeхникум по обществено хранене, с директор – Фоти Маринов Неделчев. На 28.02.1961 г. за патрон на техникума официално е обявен проф. д-р Асен Златаров, заради неговите изследвания и трудове в областта на бромантологията /науката за храненето/