Информационна среща по кариерно ориентиране

 На 09.03.2023 г. се проведе информационна среща по кариерно ориентиране с учениците от XII – те класове на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас. Кампанията се реализира съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие – Бургас. Събитието се проведе в конферентната зала на Учебно производствен комплекс „Младост“ към ПГТ и премина при засилен интерес. На срещата преподаватели от Университет „Проф. д-р А. Златаров“ информираха учениците за приема и условията за кандидатстване. Учениците имаха възможност да задават въпроси на преподавателите и получиха информационни материали.

Целта на информационната среща е да се подпомогнат зрелостниците да вземат най-правилното решение за своето образование и бъдеща им  реализация.