Информационна здравна кампания в ПГТ

На 10.02.2023 г. в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас, стартира информационна кампания на тема „Превенция на полово предаваните заболявания.“ Инициативата се реализира от Сдружение „Младите лекари на Бургас“, съвместно с Община Бургас и Асоциацията по семейно планиране в Стара Загора.

Обучението стартира в IX A клас и IX Г клас с обучители д-р Вержиния Георгиева и д-р Доротея Дралчева. Учениците бяха запознати с различните болести, предавани по полов път и как да се предпазят. Младите лекари предразположиха учениците и обясниха какви са рисковете за тяхното здраве, като им предоставиха информация как отговорно да водят полов живот. Тя беше представена по интересен, достъпен и разбираем за учениците начин. Обучението завърши с много нови полезни знания за учениците и аплодисменти за лекарите.

Бяха обсъдени и бъдещи съвместни инициативи, които да обогатяват здравните познания на учениците.