Покана за патронен празник на гимназията на 17 февруари 2023г.