Ученици със Специални образователни потребности с две първи призови места в конкурс на тема “Аз обичам България и традициите ни”

Великолепно представяне на ученици със Специални образователни потребности при ПГТ
По инициатива на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование- Бургас беше организиран конкурс на тема “Аз обичам България”.
Инициативата има за цел възпитание и утвърждаване на българщината в подрастващите, като беше предоставена възможност за участие по възраст и категория.
Гимназията по туризъм получи признание и удволетворение с успешното участие на своите специални таланти.
Призовите места в четвърта възрастова група, достойно завоюваха двама от изявили се.
В категория:
“Колажи, табла, презентации”бе отличена
Елия Рамадан(индивидуална форма на обучение),с ръководител г-жа Ива Миткова и с родителската подкрепата на г-жа Азизе Рамадан.
В категория “Изпълнение на стихотворение” се класира: Жулиен Желязков (дневна форма на обучение)с ръководител г-жа Румяна Желязкова.
С поощтрителна награда се отличава Юлия Вълева(дневна форма на обучение), с ръководител г-жа Женя Гюлева.
ПГТ е горда с постиженията във възпитателните и образователните резултати на посвоему уникалните ученици.