Ученици от ПГТ се включиха в Работилница за идеи ” Що е то Младежка инициатива и има ли почва в Бургас? “

Ученици от ПГТ се включиха в Работилница за идеи ” Що е то Младежка инициатива и има ли почва в Бургас?” Събитието бе организирано от Младежки международен център – Бургас и се проведе в Регионална библиотека ” Пейо Яворов”.  Мероприятието бе вдъхновяващо за младежите, които с интерес и любознателност се  включиха в дейностите! Заедно те обсъдиха проблемите, засягащи младите в Бургас и работиха в екипи да им намерят реални решения.
Работилницата помогна на учениците  да разберат колко е важно първо да идентифицираме даден проблем и да го разберем добре от всички страни, преди да му търсим работещо решение.
Събитието беше изпълнено с искрени споделяния, позитивни емоции,  креативни предложения и желание за действие!