Ученици и учители от ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” станаха част от факелно шествие, посветено на паметта на Васил Левски

150 години безсмъртие и непреходност, 150 години вечност, вяра, пример за чест, достойнство и величие.
Ученици и учители от ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” станаха част от факелното шествие посветено на една личност, велика и истинска, неповторима и непреходна. С факлите си, те осветиха мрака и вляха светлина в душите и сърцата, както е правил и Апостола преди повече от век. Почетоха паметта му с цветя и поклон. “Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загубя, губя, само мене си”.

През тези години все те споменаваме, Апостоле!

Знаем, че не ни изпускаш от очи и виждаш, че обичаме майка БЪЛГАРИЯ и помним….
Твоят живот не свършва в този ден. Народ, който е родил Левски е един от най-богатите в света.
Не спирай да бъдеш с нас, Апостоле-даваш ни сила, останал безсмъртен завинаги във вечността!