Участие на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас в обучение „Лидери за климатична справедливост“

Ученичките Рустислава Йорданова от X Б, Тина Петкова, Моника Танева и Симона Гръкова от XI Г, Мария Пехливанова от XII Ж клас участваха в обучение по проект „Климатичната справедливост е нашето бъдеще“, изпълняван от Българския фонд за жените.

Целта на проекта е да насърчи лидерството за овластяването на младите жени при решаване на проблеми, касаещи опазването на планетата и преодоляване на климатичните промени. Координатор и един от обучителите бе г-жа Ирина Иванова – представител на Комисията за защита от дискриминация. Благодарим й за поканата!

Ученичките се включиха с желание и усмивки, като споделиха, че са придобили много нови знания и опит за бъдещия си живот!