Участие на ПГТ в Панорама на средното образование

На 13 май 2024 г. Професионална гимназия по туризъм„Проф. д-р Асен Златаров– Бургас, участва в традиционната Панорама на средното образование. Събитието е организирано от РУО Бургас със съдействието на Община Бургас и бе открито от г-жа Петя Петрова – началник на Регионално управление по образование – Бургас. Изложението е ситуирано на площад „Tройката“ от 10:00 ч. до 18:00 часа. На него присъстват представители на средните училища от Община Бургас, като всяко училище разполага със свой кът.

На щанда на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров, ученицитеДаниела Пехливанова 11.Е клас, Стилиян Йорданов от 11.Ж клас и Теодор Генов 11.Д клас предоставят на кандидат – гимназистите, които са изправени пред избор за бъдещата си професия,  информационни материали и разказват за своето училище. През 2024 година Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров ще приема ученици в 7 паралелки по следните специалности: Организация на обслужването в хотелиерството; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Кетъринг; Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Организация на туризма и свободното време и Производство на кулинарни изделия и напитки – две паралелки, в една от които учениците ще се обучават по дуална система. По традицияна щанда на ПГТ има и сладки изкушения – меденки, мъфини и целувки, които приготвиха други ученици от гимназията за кандидат-гимназистите и техните родители. В изложението участват и учениците Габриела Василева – 10.Д клас, Сара Елизабет Рунчева 10.Д клас, Иванина Парушева 10.Б клас, Клавдия Петрова 10.Д клас, Станиян Христов 10. Б клас, Сиянна Калоянова – 10.Бклас и Иван Стоилов10 Е клас, които ще поемат различни часови смени през деня.

Целта на инициативата е да се подпомогнат учениците отVII клас при избора им на учебно заведение, в което да продължат образованието си. Желаем успех на всички седмокласници!