Участие в национална кампания „Да изчистим България заедно“

Ученици и учители от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас участваха в десетото издание на кампания „Да изчистим България заедно“, инициирана от Областна администрация – Бургас в партньорство с РУО Бургас.

На 16.09.2022 г. ученици от VIII Д, IX A, IX Ж, XII Г, XII Е и XII Ж класове, както и учителите: Росен Янакиев; Ивайло Минчев; Анна Тодорова; Мирослава Павлова; Ваня Тунева; Жанет Кацахян; Петя Желязкова; Златинка Гочева; Никола Биволов; училищният психолог Поля Маринова и педагогическият съветник Стоянка Петкова почистиха двора на училището и всички прилежащи тротоарни площи извън него.

Включихме се с желание и усмивки и сме убедени, че тази инициативата помага с малки стъпки всеки ден да живеем в по-чиста и красива България!