Участие в национална кампания „Да изчистим България заедно“