Участие в национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“

Ученици от ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас участваха в Национален конкурс за абстрактно изкуство и живопис „Лора Янева“. Конкурсът се реализира от РУОБургас, Община Средец, Общински детски комплексСредец и семейството на Лора Янева.

Целта на конкурса е да се даде шанс за изява на младежи, които да покажат своя талант пред широка и разнообразна аудитория. Нашите ученици бяха мотивирани и подкрепени от своя ръководител г-жа Еожени Иванова, а участието 

им вдъхна удовлетворение и кураж да продължат да развиват таланта си.