Съобщение

ОТНОСНО: информиране на родителите на деца записани в осми клас на държавно или общинско училище , за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година – Прочети