Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с провеждането на ДЗИ за учениците от XII клас, на 17 и 20 май, Ви уведомяваме, че на 16 май (четвъртък) учебните занятия ще се проведат съобразно следния график:
ПЪРВА СМЯНА
1час 07:40-08:00ч.
2 час 08:05-08:25ч.
3 час 08:30-08:50ч.
4 час 09:00-09:20ч.
5 час 09:25-09:45ч.
6 час 09:50-10:10ч.
7 час 10:15-10:35ч.
ВТОРА СМЯНА
8 час 10:50-11:10ч.
9 час 11:15-11:35ч.
10 час 11:40-12:00ч.
11 час 12:10-12:30ч.
12 час 12:35-12:55ч.
13 час 13:00-13:20ч.
14 час 13:25-13:45ч.
17 май (петък) и 20 май (понеделник) са нучебни дни за учениците от 8 , 9, 10 и 11 клас.
Учебните занятия се възобновяват на 21 май, без промяна в седмичното разписание за втори учебен срок.