Съобщение относно стипендиите

Уважаеми родители, ученици и класни ръководители,
от 28.02.2022 г. до 22.03.2022 г. започва приемането на документи за отпускането на стипендии за втори срок на учебната 2021/2022 г.  Стипендиите са месечни, еднократни и целеви. Пълните условия за кандидатстване, критерии, необходими документи и заявления  за отпускането им можете да намерите в качените файлове. Преди да бъдат подадени документите се съгласуват от класния ръководител. Стипендиите се отпускат след класиране от комисия и се обявяват на видно място в училище.

Бъдете здрави!