Среща-разговор с проф. Пламен Митев на тема: „За Апостола на свободата в светлината на новооткритите документи в архивите на Република Турция“