Начало и край на ваканциитес включени празнични и почивни дни, с изключение на лятната ваканция
28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.пролетна за  XII клас
Начало на втори учебен срок I – XII клас
06.02.2024 г.
Неучебни дни
17.05.2024 г.Задължителен държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2024 г.втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г.изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII
21.06.2024 г.изпит по математика от НВО в края на VII
Край на втори учебен срок
13.05.2024 г.XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г.I – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г.IV – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г.V – VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г.VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.-31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в X и в XI клас)