Разписания, Графици и Заповеди

Седмично разписание на учебните часове 


График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за самостоятелна форма на обучение – м. февруари 2021/2022г.

График за провеждането на учебните занятия на ротационен принцип и разпределението на паралелките по стаи в периода 02.12 – 10.12.2021г. 2021/2022г.

График консултации, II срок- 2021/2022г.   

График дежурства, I срок- 2021/2022г.


Заповед за провеждане на учеби занятия 14.02 – 18.02.2022г.

Заповед за провеждане на учебни занятия 21.02 – 25.02.2022г.

Заповед за провеждане на учеби занятия 14.02 – 18.02.2022г.    

Заповед за провеждане на учеби занятия 07.02 – 13.02.2022г. 

Заповед – междусрочна ваканция 

Заповед за провеждане на учеби занятия 28.01.2022г.

Заповед за провеждане на учеби занятия 24-28.01.2022 г  

Заповед – Забрана за тютюнопушене

Заповед за присъствено обучение XII а 

Заповед за провеждане на учебни занятия от 13.12.2021г. 

Заповед за провеждане на учеби занятия от 7.12.2021г. 

Заповед за възобновяване на учеби занятия

Заповед – Забрана на внасяне на храни и напитки