Разписания, Графици и Заповеди

График за провеждане втори час на класа

График за консултации на учителите по учебни предмети за I срок на учебната 2023-2024 година

Седмично разписание на учебните часове

График приравнителни изпити


Съобщение за приравнителни изпити

График за контролни и класни работи II срок

График за консултации на учители по учебни предмети за II срок

График за провеждане втори час на клас

График за провеждане на изпити за оформяне на годишни оценки за самостоятелна форма на обучение – м. февруари 2021/2022 г.

График за провеждането на учебните занятия на ротационен принцип и разпределението на паралелките по стаи в периода 02.12 – 10.12.2021 г. 2021/2022 г.

График консултации, I срок- 2021/2022 г.  

График дежурства, I срок- 2021/2022 г.


Заповед за неучебни дни 2022-2023 г.

Заповед за разпределение на учебните занятия за втори срок 2022-2023 г.

Заповед за възобновяване на учебните занятия от 18.01.2023 г. (сряда)

Заповед за преустановяване на учебните занятия за периода от 12.01.2023г. (четвъртък) до 17 .01.2023г. (вторник) включително
Заповед – есенна ваканция от 29.10.22 до 01.11.22 г. 

Заповед за неучебен ден 03.10.2022 г.

Заповед за провеждане на учеби занятия 14.02 – 18.02.2022 г. 

Заповед за провеждане на учебни занятия 21.02 – 25.02.2022 г.

Заповед за провеждане на учеби занятия 14.02 – 18.02.2022 г.    

Заповед за провеждане на учеби занятия 07.02 – 13.02.2022 г. 

Заповед – междусрочна ваканция 

Заповед за провеждане на учеби занятия 28.01.2022 г.

Заповед за провеждане на учеби занятия 24-28.01.2022 г  

Заповед – Забрана за тютюнопушене

Заповед за присъствено обучение XII а 

Заповед за провеждане на учебни занятия от 13.12.2021 г. 

Заповед за провеждане на учеби занятия от 7.12.2021 г. 

Заповед за възобновяване на учеби занятия

Заповед – Забрана на внасяне на храни и напитки


.