Първа помощ

 Обучение по първа долекаска помощ започна в Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р А. Златаров” – Бургас. Обучението се реализира от доброволци на Български младежки червен кръст (БМЧК) на принципа “връстници обучават връстници”. На 14-ти октомври организацията навършва цели 100-години!          Доброволците от БМЧК Давид Бинев и Мария Борисова от XI “е” клас на ППМГ обучиха ученици от X “в” и IX “г”

клас на гимназията по туризъм, относно оказване на първа помощ при безсъзнание, силно кръвотечение, задушаване, задавяне, счупване, слънчев удар и топлинен удар. За обучението доброволците презентираха, ползваха макети и показваха адекватните действия за първа помощ нагледно на учениците. Гимназистите имаха възможност да задават въпроси и да направят превръзка.
         Обучението премина при засилен интерес. Учениците аплодираха своите връстници и споделиха, че информацията е полезна и поднесена по подходящ начин.
         Предстоят обучения по график в още 23 паралелки на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас от БМЧК.