Проект „Знаещият е силен, можещият е успешен“

Договор 2016-1-BG01-KA102-023190
Образователна мобилност

 

         Проектът се финансира по програма “Еразъм+” на ЕС и следва нейните цели за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в Европа, като дава възможност на учащи и служители в професионални училища да провеждат стажове в чужбина. Двегодишният проект включва провеждане на образователни мобилности на ученици и учители в партньорско училище в гр.Алмерия, Испания.