Презентиране по схема за трудова мобилност EURES

Гимназисти от ПГТ взеха участие в презентиране по схема за трудова мобилност EURES.
Съвместно с Агенция по заетостта към Дирекция “Бюро по труда”- Бургас, което се проведе на 13 октомври в Конферентната зала на р-н “Младост”.
Дванедокласниците в ПГТ взеха дейно участие в презентиране възможности за трудова заетост по трудова оперативна програма “Национална EURES мрежа”.
Програмата предизвика интерес и желание за реализация в бъдещите професионалисти. Гимназистите имаха възможност да задават въпроси и да изградят контакти за професионална реализация, съобразно възможностите и образованието в стремеж да осъществят мечтите си.