Представители на УС участваха във ученически форум” Успешни дейности и добри практики”

Представители на Ученическия съвет при ПГТ представиха своите инициативи на специален форум, посветен на тяхната дейност. В мероприятието се включиха над 160 младежи от 34 ученически съвети. Събитието, което е по инициатива на кмета Димитър Николов, се проведе в Конгресния център и даде възможност за осъществяване на диалог между младите хора и генериране на нови предложения за подобряване и развитие на образователната среда.

Ученическия форум бе разделен на два панела. В първия панел всеки ученически съвет представи презентация с дейности и добри практики, които е осъществил досега, както и идеи за бъдещи реализации. Във втория се включиха произволно избрани представители от всички ученически съвети, които с помощта на ментори от Международния младежки център участваха в кръгли маси и изготвяха предложения, обединяващи най-добрите идеи, които могат да се реализират в града.

Кметът на града сподели желанието си да се създаде онлайн платформа, в която всичко, което вършат учениците да се споделя и така да се раждат още добри идеи.

Представителите на ученическите съвети, които участваха в кръгли маси, се обединиха около следните няколко инициативи за реализиране – проект за рециклиране на хартия и повторната й употреба, подкрепа за бездомните животни, парад на държавите, събиране на средства за възрастните хора и за деца в нужда, опознаване на различните етноси.