Полезна информация

Безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа

Уважамеи Колеги, Родители и Ученици,

Информираме Ви , че е отворена безплатна телефонна линия за психологическа подкрепа.

Прочетете повече тук.

Осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация на COVID-19 и в условията на обучение в електронна среда


                                              Полезна информация
                                                                             Уважаеми родители,

                                   Ние, учителите от Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”, работим отдадено в полза на Вашите деца, с ясното съзнание, че те са бъдещето на държавата и родината.
Огромните ни усилия са насочени в посока на даване на фундаментални знания, във възпитаването на добродетели, придобиване на професионални знания и умения в сигурна и благоприятна за тяхното          развитие среда.
От изключително значение за успешната ни работа е Вашата съпричастност и разбиране за голямата отговорност на българския учител.
Благодарим ВИ за това, че имаме осъзната обща цел! Благодарим ВИ за това, че сте до нас!

 

Полезна информация за Вас родители

    В изпълнение на краткосрочна мярка по т. 4 от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме информация за доставчици на социални услуги за деца на територията на община Бургас, които имат ресурси и при необходимост могат да подкрепят педагогическите специалисти в работата им с ученици и техните родители.

Социални звена – Връзка с официалния сайт на Община Бургас

На вниманието на родители и ученици!!!   

АКТИВИРАНЕ НА АКАУНТ ЗА OFFICE 365 И ДОСТЪП

    Съобщение

             Уважаеми ученици,
Както вече сте научили от 16.03.2020г. всички училища в страната преминаха към обучение в електронна среда, поради наложеното извънредно положение за ограничаване разпространението на коварния коронавирус – COVID 19, след като със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. министърът на здравеопазването Кирил Ананиев преустанови учебните занятия.
Ние, ръководството и учителите на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, в грижата си за опазване на вашето здраве, създадохме условия за безопасно обучение от разстояние, което ще позволи да общуваме ефективно и в спокойна домашна обстановка.
Скъпи ученици, надяваме се нашият опит за онлайн обучение да бъде максимално успешен и интересен за вас и вие да участвате активно в целия процес по дистанционния обмен на информация и данни. Почти всички учители се включват в преподаването в ел. среда с разработени от тях материали и такива, подбрани от световното интернет пространство. От вас се изисква само да следвате часовете си съгласно седмичното разписание и да си изпълнявате поставените задачи в срока, указан от учителя. Ще имате и оценки в ел. дневник.
Уважаеми родители,
Искрено се надяваме да ни подкрепите в усилията ни да бъдем максимално полезни и да не прекъсваме връзката между училището и вашите деца. За целта поддържайте постоянна обратна връзка с класния ръководител на класа, за да се информирате как участва и се справя вашето дете.
Ако изпитвате някакви затруднения в осигуряването на постоянен достъп до интернет ни уведомете своевременно, за да предприемем евентуалните мерки и да се опитаме да ви помогнем.
Вярваме, че всички заедно ще успеем да се справим с това предизвикателство.
Оставаме на разположение за въпроси и предложения.

Заповед на министър Кирил Ананиев за удължаване на противопидемичните

 

Във връзка със създалата се ситуация, от 6.04.2020 г. учениците от ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас ще се обучават в електронна среда по преработена седмична програма при следния график: отвори

Учебна програма и график за периода 13.04-16.04.2020г.
Учебна програма и график за 1; 3 и 5.06.2020г.
 

 

          Уважаеми родители и ученици,
     Информираме Ви, че всеки ден по телевизия Канал 0 – RN MEDIAGROUP ще се излъчват видео уроци в помощ на обучението на децата в ДГ и учениците. Представените уроци са разработени от учители от детски градини и училища от област Бургас и целят да подпомогнат обучението в електронна среда.
Всеки ден по Канал 0 ще се анонсират уроците, които ще се излъчват през следващия ден. Начален час 10.00 часа. Блокът от видео уроци ще се повтаря и следобед с начален час 16:15 часа.
     В условията на извънредното положение и криза, психологичната подкрепа и консултиране имат важна роля не само в процеса на подкрепа на учениците, а и нa техните семейства.
В тази връзка ще се осъществява консултиране и на родители, както и на учители при необходимост.
Консултирането и психологичната подкрепа ще се осъществяват след заявка и по график, според взаимните възможности. Може да се реализират по телефон, както и чрез различни онлайн приложения за аудио и видео връзка.
Координати на специалистите от ПГТ „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас:
Светлана Карастоянова, училищен психолог – тел. 0876 38 59 15
Стоянка Петкова, педагогически съветник – тел. 0879 92 34 40.
Бъдете здрави!
График за психологическа подкрепа на ученици, родители и учители.

Мерки на координационния съвет за противодействие на кибертормоза и насилито в ПГТ -Бургас