ПГТ “ Проф. д-р Асен Златаров” съвместно АЕГ “ Гео Милев” отбеляза Деня на българската азбука, просвета и култура

Две бургаски гимназии в сътрудничество и иновативен подход отбелязаха Деня на българската азбука, просвета и култура.

На 26 май по покана на АЕГ “Гео Милев” екип от учители и ученици от ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров” се включи в организирано мероприятие “Магията на словото”, което имаше за цел да провокира младите хора към развиване на креативно мислене, мотивация и активно участие в социалния и училищния живот.
След тържественото откриване на гимназистите бе предоставена възможност да се включат в различни творчески работилници, в които учениците обмениха познания в областта на литературата, изкуството и спорта.
Мероприятието завърши с празничен коктейл, взаимна благодарност и надежда, че двете гимназии ще имат възможност за бъдещи общи съвместни проекти.