ПГТ получи признание за професионалния си празник

ПГТ получи признание за професионалния си празник.
В знак на благодарност за добронамереното, отзивчиво и професионално отношение, г-жа Александра Кукк, майка на ученик, обучаващ се в индивидуална форма, предостави проекто-проект с лика на Проф. д-р Асен Златаров на учениците от 8ж клас.
Класният ръководител, г-жа Данка Василева, “прегърна” с ентусиазъм идейното предложение на благодарния родител, който предложи проектът да бъде довършен от съучениците на детето и. С труд и вдъхновение, влагайки старание и усърдност, гимназистите допринесоха за благородната инициатива.
На 23 февруари младите творци поканиха директора на ПГТ, инж. Ф. Въргова, в часа на класа, където Александр Кукк и

поднесе сътворения шедьовър с широка усмивка и емоционално вълнение.
Подкрепен от своята майка, кл. ръководител, съучениците си, ресорния психолог г-жа Й. Балева и ресурсния си учител г-жа С. Стамболиева, Алекс изрази удоволетвореност с усещане за взаимност.
Г-жа Въргова благодари за жеста и споделения момент на щастие и усещане за значимост.