ПГТ подкрепи своите зрелостници в избора им за продължаващо образование в сферата на туризма

ПГТ подкрепи своите зрелостници в избора им за продължаващо образование в сферата на туризма.
С внимание и интерес, от страна на дванадесетокласниците от гимназията, протече информационната среща с образователните партньори от Колежа по туризъм към Университет “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.
Деканът на Колежа, проф. Б. Копринаров и екипът му от специалисти, запознаха гимназистите с формите на обучение, тяхната продължителност, както и с многообразието от дейности за професионална реализация в страната и в чужбина. Образователните партньори на ПГТ разкриха пред бъдещите специалисти потенциалните възможности за професионално надграждане и израстване в сферата на туризма.
Мероприятието завърши с взаимна благодарност и обещаващо бъдещо сътрудничество между двете образователни институции.