ПГТ организира учебна евакуация

Учението се проведе на 28 (петък) при спазване на всички елементи от Инструкцията за евакуация при бедствия и аварии.
След подаване на сигнал за тревога всички ученици, педагогически и непедагогически персонал се насочиха към евакуационните изходи на сградата. Точните указания и маркировка значително улесниха придвижването, без да се всява паника и страх сред гимназистите. Евакуираните класове се строиха в двора на гимназията и бяха проверени по списъчен състав от учителите, водещи занятия към момента на подаване сигнал за тревога.
Под ръководството на медицинското лице в гимназията, д-р Цветкова, обучени ученици демонстрираха оказване на долекарска помощ на пострадали. Подрастващите със засилен интерес наблюдаваха своите връстници в последователността на действия при различни травми при инцидент.