Открит урок на тема: “История на философските учения и техните най-видни представители”.

В чест на патронния празник на гимназията, ученици от клуба по интереси с ръководител г-н Веселин Гръцманов, “История на философията” участваха в семинар на тема: “История на философските учения и техните най-видни представители”. В рамките на семинара бяха изнесени доклади и представени визуални презентации. Рая Стойкова от 10Е разказа за философската школа на елеатите. Борис Михайлов и Айнур от 11Е представиха доклад посветен на натурфилософията и нейните основополагащи принципи и на учението на Талес . Габриела Янкова от 10 Е и Димитър Димитров от 11Е развиха своите тези за учението и живота на Талес. Особено силно присъствие в семинара имаха Василена, Христо и Елинор от 10 Ж клас , които бяха разработили доклади посветени на философските теории на Анаксимандър, Питагор и Хераклит. Впечатляващо участие имаха чаровниците с еднакво име Даниела от 10 Е и 10 Г с доклади посветени на милетската школа и Демокрит. На стоическата философия на Сенека беше посветена разработката на Николай от 9 В клас. Семинарът завърши с весело настроение и обещанието децата да изработят книга, в която да бъдат включени изнесените доклади и да остане в библиотеката на училището.