Открит урок на тема – ,,Еволюция на звездите,,

В ПГТ се проведе открит урок на тема – ,, Еволюция на звездите,,. Под ръководството на г-жа Надя Пенева, ученици от Xв клас презентираха познание в областта на физиката и астрономията. Участниците бяха наградени с грамоти за своята любознателност и старание.