Отбелязване на патронния празник на Професионална гимназия по туризъм “Проф.д-р Асен Златаров”