Организирана среща от УКБДП на ПГТ

Днес, в конферентната зала “Компас” се проведе среща организирана от УКБДП на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров”, с председател Ива Миткова – Ангелова. Тя е във връзка с отбелязването на 29 юни – Национален ден за БДП. Тези срещи на учениците от 8 клас с представители на ОД на МВР-Бургас са  ежегодни и важни. Гимназията ги е превърнала в традиция, която отразява сътрудничеството между различните институции. Дискусията, която се проведе, акцентира върху безопасното и отговорно поведение на младите хора като участници в движението, толерантността им към другите и важността на човешкия живот. Участниците бяха много активни  – задаваха въпроси, споделиха свои преживявания и вълнения с г-жа Цветелина Рандева, PR на ОД на МВР – Бургас.