Обучениепо превенция на насилието от Сдружение „Асоциация Деметра“

През последната седмица на месец февруари в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка.“ Всяка година се реализират различни инициативи, като през тази учебна година г-жа Антония Месерджиева и г-н Георги Янев, специалисти от Асоциацията, бяха специални гости в гимназията. Сдружение „Асоциация Деметра“ управлява 8 социални услуги за деца и жени, преживели насилие. На организираните онлайн срещи професионалистите предадоха своя опит на учениците за превенция на насилието по интересен начин чрез презентиране, дискусия и обсъждане на реални казуси. Поставен бе акцент за повишаване информираността и чувствителността на учениците по проблемите за насилието, къде и как се случва, как да го разпознаем, как да постъпим и да търсим помощ. Обученията ще продължат и в бъдеще.

деметра

 

деметра1