Конкурс Изложба „Св. Трифон Зарезан“- Сунгурларе 2022г

Клуб по интереси към ПГТ „Проф. Д-р Асен Златаров“ Бургас  с ръководител
г-жа Еожени Иванова, взеха участие в престижния XIX Национален  Конкурс Изложба „Св. Трифон Зарезан“- Сунгурларе 2022г. Конкурсът се провежда под егидата на Министерство на Образованието и науката, Националния Дворец на децата – гр. София, Регионално управление на Образованието – гр. Бургас, Община Сунгурларе, както и Център за подкрепа за личностно развитие – Сунгурларе.
Радваме се много, защото ученичката от 9 а клас  Християна Георгиева завоюва 1 място Медал в секция Живопис и графика в трета възрастова група. Рисунката се отличава с богати цветови нюанси, умел художнически почерк и изграждане на образи.
Пролетина Вълкова също се представи  достойно и е наградена с Поощрителна награда.

Браво на нашите таланти! Гордеем се с вас, с вашите постижения. Продължавайте да се развивате , да радвате и да прославяте  нашата гимназия!