Кампания „Екошампион“

 Скъпи ученици,
Относно кампанията „Екошампион“ за популяризиране на разделното събиране и рециклиране, остава още малко време до 30 ноември и ако нямате жълт чувал, можете да използвате и обикновен домакински чувал от 60 л., в който в дома си да събирате смачкани пластмасови бутилки и кенчета. Ако съберете повече от 1 чувал, също го донесете в училище! Това ще се добави към резултата ни. Колкото повече събере нашето училище, толкова по-добри шансове имаме в класацията.

  В края на месец ноември ще бъде определена дата и място къде да донесете и оставите в двора на училището събраните чували. Допълнително ще уточним в какъв времеви период и къде в двора на училището ще се случи това.
     Няма да има струпвания – само предавате чувала и веднага си тръгвате.
     Благодарим ви, че събирате разделно и помагате на природата и на любимото ни училище да бъдат още по-чисти и по-приятни за всички нас.