Информационна среща – представяне на образователна платформа „Дигитална раница“ в гимназията

На 22.02.2023 год. в учителската стая на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас,  се проведе информационна среща, свързана с интегриране на нова образователна платформа „Дигитална раница“. На срещата учителският колектив от гимназията се запозна с възможностите, които предлага електронната платформа – достъп до неограничен брой образователни ресурси по всички предметни области, до виртуални класни стаи, показаха се начини за изработване на авторски електронни уроци.

Платформата е предназначена както за учители, така и за ученици. Тя служи и като информационен портал за родители. Позволява им да следят обучителния процес на своите деца и до получават актуална информация за оценките, отсъствията, бележките и заданията им за самостоятелна работа.

В часа на класа на 23.02.2023 год. учениците от гимназията бяха запознати със съдържанието на „Дигитална раница“ и с ползите, които биха могли да получат от нея. В периода 27.02.-28.02. 2023 год. ще се проведат родителски срещи, на които родителите ще получат информация за възможностите на платформата и начините за достъп до електронното съдържание.