Информационна кампания в ПГТ от Младежки международен център

На 17.11.2022 г. в Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р А. Златаров“ – Бургас стартира информационна кампания от Младежки международен център, създаден по проект на Община Бургас. Обучението се реализира от младежки служители Жулиета Иванова и Венцислава Петкова.

Инициативата стартира в IX А клас, като в часа на класа учениците бяха запознати с различни възможности и дейности, в които биха могли да се включат. Инициативите по проекта са ориентирани към младежи от Бургас и целят израстване и развиване на различни компетентност и ключови умения: граждански права; презентационни умения; лидерски и социални умения. На учениците беше предоставена информация и за различни доброволчески и еко-инициативи.

Информацията беше представена по интересен и забавен начин. Учениците работиха в екип и си направиха групови портрети. Обучението завърши с много настроение и аплодисменти за представителите на Младежкия международен център.

Предстоят обучения по график в още шест паралелки от девети клас на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, които ще се реализират до края на първия учебен срок.