Изложба с макети на ученици от XII клас по Гражданско образование на тема: “Моят граждански проект за позитивна промяна”

         Гражданското образование е много важен елемент за формирането на личността и изграждането у нея на етични норми и общочовешки ценности. То създава активно гражданско общество и помага за развитието на демократичното управление.  Учениците от XII-те класове представят своята гражданска позиция с идеи за промяна на заобикалящата ги среда, която да се превърне в по-добро място за социално общуване.

Акцентът е поставен върху градската локация, която може да претърпи промяна – площадки, незастроени площи, реновиране на съществуващи съоръжения, създаване на места за отдих, хуманно отношение към животните.

Целта им е да покажат своето отношение и виждане, как могат да променят мястото, в което живеят и учат, да го направят по-привлекателно и желано, ангажирайки с идеите си и институциите.

ИЗЛОЖБА С МАКЕТИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕМА: „МОЯТ ГРАЖДАНСКИ ПРОЕКТ ЗА ПОЗИТИВНА ПРОМЯНА“