Езикова работилница – Испания

Цел на урока- обогатяване на знанията за страната и хората на Испания, разширяване на общокултурни познания, развиване на логическо мислене, създаване на умения за работа в екип, упражняване на числата и спрежение на глаголи в Presente de Indicativo, усъвършенстване на езиковите дейности четене и говорене.

Участници- три отбора с по  4 участници от 9 Б, В и Г класове, които изучават испански език за първа година като 2 чужд език. Отбор от 11 д клас- също втори чужд език испански- се включи като организатор и подкрепяше участниците в трите кръга.
Протичане- занятието протече в три кръга-
  • куиз с въпроси за страната, културата, известни личности на Испания,
  • четене на скоропоговорки
  •  ескейп рум игра, в която участващите отбори преминават през няколко препятствия, свързани с извършване на определени езикови дейности-четене с разбиране, граматическа задача, слушане с разбиране, за да получат необходимите кодове и да стигнат до финала на играта. Побеждава най-бързият отбор.
Посредством играта и забавлението учениците придобиват нови езикови и социални умения и имат желание за организиране на нови подобни събития.