График за провеждане на родителски срещи в началото на 2023/2024 учебна година

ГРАФИК
за провеждане на родителски срещи в  началото на 2023/2024 учебната година
  •  За VIII, X, XII класове – 19.09.2023 г. (вторник) от 18:30 часа
  •  За IX и XI класове – 20.09.2023 г. (сряда) от 18:30 часа