Геометрията в кулинарното изкуство

Изложбата „Геометрията в кулинарното изкуство“ е проектно задание, в което ученици от 9 клас на ПГТ “Проф. д-р Асен Златаров“, с ръководител г-жа Хрусана Стоянова, решаваха задача с практико – приложен характер. Те изработиха макети на торти по определени условия с индивидуално изчислени размери.

Проектът има за цел учениците да затвърдят знанията си по темите „Вписани и описани триъгълници“ и „Еднаквости в равнината“, да усетят връзката на математиката с реалния живот, чрез нейното приложение в кулинарията и да  развият умения като точност, прецизност и креативност.